Ny Sotrabru

Ny Sotrabru er verdens største heldigitale bru, hvor alt fra design til utførelse er digitalt. Dette gir mer detaljerte løsninger, mindre misforståelser på byggeplass og bedre kvalitet på brua, dette er noe av det vi kaller bærekraft i praksis.

Prosjektnavn

Ny Sotrabru

Kunde

Sotra Link CJV

Sted

Norge

Periode

2021

Nøkkeltall

Hovedspenn: 608 meter

Totallengde: 902 meter

Seilingshøyde: 50 meter

Tårnhøyde: 145 meter

Den nye Sotrabrua er en del av riksveg 555 Sotrasambandet; 9,4 kilometer ny riksveg, som forbinder Sotra med Bergen, Norges nest største by. Den nye forbindelsen vil øke kapasiteten, redusere reisetiden med 20 minutter, etablere en moderne forbindelse for fotgjengere og syklister, samt eksport av fisk, olje og gass.

Oppdraget

Riksveg 555 Sotrasambandet er et OPS-prosjekt, og den største infrastrukturkontrakten i det europeiske markedet, med en verdi på 19,8 milliarder NOK. I september 2021 ble Sotra Link tildelt kontrakten og Norconsult startet umiddelbart prosjektering av ny Sotra bru.

Brua blir en firefelts hengebru med gangfelt, prosjektert og bygd heldigitalt, med bærekraftige løsninger.

Løsningen

Brua får et hovedspenn på 608 meter og en totallengde på 900 meter. Brukassa utføres i stål og blir 30 meter bred. Tårna utføres i betong og blir 145 meter høye. Bærekabelen utføres som PPWS (Prefabricated parallel wire strands) som forankres i berg på tradisjonell måte.

Med krav om BIM-level 3 for hele prosjektet, samt stramme tidsfrister, måtte Norconsult både tenke på og løse komplekse oppgaver på en ny måte. Valg av riktige verktøy ble essensielt og nye metoder ble utviklet for å jobbe mest mulig effektivt.

Sotrabrua blir den største brua som er prosjektert digitalt med rundt 1 million objekter og 60 millioner datapunkter. Ved å kombinere fremragende ingeniørfaglige ferdigheter med programvareutvikling har Norconsult i samarbeid med oppdragsgiver sikret at modellen har 100 % datakvalitet.

  • Eirik Wie Furunes

    Team leader long span bridges

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid