Nye Aspåsen skole

Norconsult har hatt oppdraget med detaljprosjektering av Nye Aspåsen skole i Bodø.

Prosjektnavn

Nye Aspåsen skole

Kunde

Bodø kommune

Sted

Norge

Periode

2018 til 2020

Nøkkeltall

11300 kvadratmeter over fire etasjer

Aspåsen skole sto ferdig i 1966 som resultat av en arkitektkonkurranse for skole og samfunnshus, med en stor aula, og er tegnet av arkitektene Cappelen og Rod ahl.. Oppdraget har bestått i ombygging og totalrenovering for 3-parallellers barne-skole, for ca 525 elever, samt kulturskole.

Undervisningsrommene er som opprinnelig organisert langs de to bua ytterveggene, og omkranser et sentralt midtrom som er omgjort til samlingssal med amfi. Samlingssalen er åpen over tre etasjer, med overlys og innskutte bokser med rom for spesialundervisning. I hver ende av bygget er det tilføyd to etasjes utvidelser med allrom for hvert klassetrinn, som forbindes med bruer gjennom eksisterende trapperom. Byggets underetasje er bygd om for undervisningsrom som kan unntas for dagslyskrav, - musikkrom, drama-avdeling, scene og multimedia. Deler av etasjen ble gravd ut, og uinnredede arealer ble tatt i bruk Det eksisterende bassenget ble bygd om til dramasal.


Opprinnelig var hovedinngangene i nord- og Sørensen av bygget, en halv etasje over samfunnssalen. Inngangsnivået er nå senket, slik at man får trinnfri adkomst til hovedplanet, og det er installert heiser som når alle nivå i bygget.


Bygget var meget moderne for sin tid, med et karakteristisk uttrykk som er ivaretatt i oppdraget. Det har vært en hovedtanke at byggets hovedstruktur, eksteriør, konstruk-sjoner og viktige elementer, som de vertikale veggskivene, trapperom og overlys, så langt som mulig skulle gjen-brukes og videreføres i tråd med eksisterende. Tilsvarende for material- og fargeholdning. Tilbyggene har et lett uttrykk i glass og stål, med emaljert glass som fargekontrast mot det eksisterende hvite. Eksisterende vertikale veggskiver er gjentatt som spilemotiv på tilbyggets yttervegger. Byggets teak- og kobberfarger er søkt videreført i vinduer og kledning, teglveggene er supplert med tegl tilsvarende eksisterende «vraktegl».

 • Olav Haavik

  Fagspesialist

 • Aina Bjerke

  Sivilarkitekt MNAL

 • Marjo Kristiina Jussila

  Sivilarkitekt MNAL

 • Alf-Harald Bårdslett

  Arkitekt/Seniorrådgiver

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid