Nye Hammerfest sykehus

Norconsult har siden 2019 vært rådgivende ingeniør på Nye Hammerfest sykehus, som skal stå ferdig i 2024.

Prosjektnavn

Nye Hammerfest sykehus

Kunde

Finnmarkssykehuset HF

Sted

Norge

Periode

2019

Nøkkeltall

33.000 kvadratmeter

Oppdraget

Hammerfest sykehus er lokalsykehus for Hammerfest og Vest-Finnmark. Sykehuset tilbyr akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, øre-nese-hals, øye, barnemedisin og barnehabilitering. 

 

Løsningen

Nye Hammerfest sykehus får til sammen mer enn 33.000 kvadratmeter og fire etasjer. Dette inkluderer arealer som disponeres av kommunen, blant annet til kommunal legevakt, og Universitetet i Tromsø. Universitetet har helsefagutdanning ved sykehuset med 300 sykepleierstudenter, samt femte- og sjetteårsstudenter ved legestudiet. Sykehusapoteket Nord har også lokaler i bygget.

Bygget bygges på Rossmolla ved sjøen, etter passivhusstandard. Det er fokus på trivsel og tilgjengelighet for både pasienter, pårørende og ansatte.

Entreprenøren Consto Nord vant i 2019 totalentrepriseoppdrag med Finnmarkssykehuset HF om bygging av det nye sykehuset, sammen med Link Arkitekter, Norconsult og Mulitconsult. Byggestart var i sommeren 2020, og sykehuset skal etter planen skal stå ferdig i 2024 med innflytting i januar 2025.

Sykehuset inneholder mange tekniske installasjoner. Inn i detalj- og byggefasen ble Norconsult tiltransportert Tekniske underentreprenører (TUE), som står ansvarlig for bygging og installasjon. Totalt er det åtte avtaleforhold/ systeminndelinger, fordelt på seks tekniske entreprenører.

Prosjekteringen er heldigital, og har under pandemien vært gjennomført nesten utelukkende gjennom digitale møter. Oppdraget har vært ledet fra Hovedkontoret i Sandvika, og gjennomført samarbeid med medarbeidere på kontoet i Tromsø, Alta og Norconsult Sverige.

  • Klaus Andreassen

    Senior prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid