Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk

Norconsult har bistått Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) med prosjektering av ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss i Grong. Det nye kraftverket er et viktig bidrag til fornybar energi i Trøndelag, og vil gi strøm til 50 000 trøndere.

Prosjektnavn

Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk

Kunde

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE)

Sted

Norge

Periode

2017 til 2024

Nøkkeltall

 • Installert effekt: 93,8 MW (2x46,9MW)

 • Turbin: 2 stk. Kaplan

 • Årsproduksjon: 382 GWh

 • Slukeevne: 300 m3/s

Oppdraget

Norconsult har bistått Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) med prosjektering av ny kraftstasjon, Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk i Grong kommune. Kraftverket gir daglig fornybar energi til 50 000 trøndere, et nytt kraftverk som gir en økt produksjon på 118 GWh, fra 264 GWh til 382 GWh. Norconsult har vært med helt siden starten og prosjekteringsfasen i 2017 til den offisielle åpningen, 29.april i 2024.

 

Løsningen

Det nye kraftverket består av tunneler med adkomst, inntak og kraftstasjon, transformatorhall og vannveier i fjell. Utløpet er plassert på samme område som tidligere utløp, men tunneltverrsnittet er blitt tre ganger så stort som eksisterende. Inntaket er utformet over et mye større område enn tidligere og flyttet ca. 50 meter i oppstrøms retning.  Dette prosjektet gjennomføres som et fullverdig BIM prosjekt uten tradisjonelle papirtegninger, men heller en datamodell der alle fagmodeller ligger samlet. Det er i prosjektet lagt stor vekt vekt på miljø og laksens ve og vel, siden Namsen er et nasjonalt laksevassdrag.  Egen utvandringstunnel for smolt og støinger er etablert med egne luker utenom kraftverkslukene er etablert. 

 

Resultatet

Det har vært et kjempebra prosjekt for oss. Vi har vært involvert i alle fag. Nærhet til både E6 og jernbane, og at kraftverket ligger helt inntil eksisterende kraftverk og midt i et nasjonalt laksevassdrag har gitt arbeidet en ekstra dimensjon. Landskapsmessige tilpasninger og generell utforming har vært utfordrende.  Alt dette gjorde det til et komplekst prosjekt, men vi har funnet gode løsninger som alle parter er fornøyde med. Vi står igjen med en svært fornøyd kunde og lovord fra både leverandører og entreprenør, forteller assisterende prosjekteringsleder Ida Gotvassli.  Hun deltok på vegne av Norconsult på den offisielle åpningen sammen med Håkon Bergsodden, direktør for vannkraft og kraftoverføring og energiminister Terje Aasland, som sto for den offisielle åpningen av kraftverket.  Energiministeren fremholdte videre om prosjektet:
«Helt magisk. Dette trenger vi mye mer av når vi skal kutte i klimautslippene, samtidig som vi skal legge til rette for nye arbeidsplasser og industriutvikling. Vannkrafta er selve juvelen i kraftsystemet vårt. Denne utbyggingen, som viser at en skånsom kraftutbygging er mulig, er til etterfølgelse for alle andre kraftverk».

 • Hugo Fredly

  Oppdrags- og prosjekteringsleder

 • Ida Gotvassli

  Ass. Prosjekteringsleder

 • Marthe Veie

  Landskapsarkitekt

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid