Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk

Norconsult har bistått Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) med prosjektering av ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss i Grong. Det nye kraftverket er et viktig bidrag til fornybar energi i Trøndelag, og vil gi strøm til 50 000 trøndere.

Prosjektnavn

Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk

Kunde

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE)

Sted

Norge

Periode

2018 til 2022

Nøkkeltall

Årsproduksjon: 382 GWh

Oppdraget

NTE Energi bygger nytt elvekraftverk ved Namsen i Grong, Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk. Dagens kraftverk skal fases ut og erstattes med et nytt kraftverk som gir en økt produksjon på 118 GWh, fra 264 GWh til 382 GWh.

Løsningen

Det nye kraftverket vil bestå av en ny adkomst, inntak og kraftstasjon/transformatorhall i fjell. Utløpet vil ha samme plassering som dagens utløp, men tunneltverrsnittet vil bli tre ganger så stort som eksisterende. Dette prosjektet gjennomføres som et full-BIM prosjekt uten tegninger. Det legges særlig vekt på miljø og laksens ve og vel, siden Namsen er et nasjonalt laksevassdrag.

  • Hugo Fredly

    Senior Prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid