Orkdal Videregående Skole

Orkdal videregående skole ble i 2016 utvidet med areal for undervisning, flere lærearbeidsplasser og sosiale soner. Norconsult vant konkurransen om oppdraget i 2015.

Prosjektnavn

Orkdal Videregående skole

Kunde

Orkdal Kommune

Sted

Norge

Periode

2015 til 2016

Nøkkeltall

1 450 m² BTA Nybygg 1 300 m² BTA Ombygging 1. plass konkurranse, skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt

Oppdraget

Orkdal Landsgymnas har flere gamle bygninger. Opprinnelig var dette et gårdsbruk, noe bygningene bærer preg av arkitektonisk. Derfor var det viktig å ha en klar visjon om form/uttrykk og plassering av nye bygg.

 

Løsningen

Norconsult prosjekterte nybygget slik at det skaper en naturlig videreføring av bygningsmassen som avgrenser tunet mot nord og beriker den eksisterende situasjonen, Vår visjon var å skape funksjonelle rom i et inspirerende miljø, som ansporer motivasjon og aktivitet. Vårt grep har vært å knytte nybygget direkte til bygg C, med en øst/vest-orientert midtsone som forbinder de nye arealene med eksisterende vestibyle og undervisningsrom.

Alle lærerarbeidsplassene i 2.etg har direkte adkomst mot korridoren og samtalerom er fordelt som fremskutte elementer i korridoren. Ved å åpne opp for generøse dagslysinnslipp inn mot eksisterende bygninger, fremstår midtsonen som et lyst og inspirerende miljø, med spennende romforløp som igjen bidrar til å fremme kreativitet og skaperlyst.

Uteanlegget utgjør et større areal. Her var det viktig å utvikle et anlegg som hadde flere funksjoner, et område nærmest skolebygget med sosiale rom og aktiviteter som gjør det attraktivt å være ute i pauser. Ellers er uteanlegget prosjektert med aktive soner for sandvolleyball og streetbasket.

  • Hanne Thorvaldsen Solem

    Arkitekt

  • Siril Betten

    Interiørarkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid