Nattbilde bygning

Orkland Folkehelsesenter

Orklandbadet har blitt en suksess og er prisbelønnet! God folkehelse er viktig! Sammen med Skanska AS vant vi i 2018 pris- og designkonkurransen for nytt folkehelsesenter med badeanlegg på Orkanger i Trøndelag. Senteret stod ferdig i 2020. Anlegget har innovative energiløsninger og kan produsere mer energi enn det bruker.

Prosjektnavn

Orkland Folkehelsesenter

Kunde

Skanska AS / Orkdal kommune

Sted

Orkdal

Periode

2017 til 2020

Nøkkeltall

Ca. 11 500 m² BTA

Som et positivt bidrag til folkehelsen og et forebyggende tiltak ønsket Orkdal kommune å bygge et folkebad og folkehelsesenter. Senteret skulle knyttes sammen med eksisterende idrettshall og idrettsflater ved Gammelosen i Orkanger sentrum. I tillegg til badeanlegg og treningssenter skulle det inneholde flere helserelaterte kommunale tjenestetilbud.

I konkurransefasen satte vi sammen et tverrfaglig team med svømmehallkompetanse fra Bergen og Gøteborg samt lokalkunnskap fra Trondheimskontoret. Vi mener dette var utslagsgivende for at vårt konkurransebidrag DELTA ble det foretrukne.

Videre ble prosjektet utviklet i en samspills og detaljfase sammen med byggherre, brukere og utførende.

Et byggverk av denne typen krever nye energi - spesielt til oppvarming. Derfor er det jobbet fram en løsning der det hentes spillvarme fra lokal industri til oppvarming. Anlegget har også en større solcellepark, og kan ved full utbygging av energikonseptet levere mer energi enn det bruker.

Innendørs badeanlegg

Folkehelsesenteret stod ferdig i 2020 og vi er stolte over hvilket flott anlegg dette har blitt – både ute og inne. Besøkstallene for Orklandbadet, som er et av landets største badeanlegg, er over det dobbelte av det som var forventet. (alt. Orklandbadet er et av Norges største badeanlegg, og besøkstallene er over det dobbelte av det som var forventet.) Det er et godt utvalg av bassenger for store og små, sklier, eget stupebasseng, badstuer og tilhørende treningssenter. Eksisterende klatrehall utvidet med en stor buldrehall. Kontorbygget økte fra to til fire etasjer i samspillsfasen, og her er det flere kommunale helsetjenester i tillegg til utleielokaler for private helseaktører. Mot vannspeilet og idrettsparken er det anlagt en stor aktivitetspark.

  • Marte Bjerke

    Arkitekt

  • Mads Ulveseth

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid