Ortun Svømmeanlegg

Ortun svømmeanlegg er et svømmeanlegg i tilknytning til Ortun ungdomsskole i Bergen. Anlegget erstatter en eldre svømmehall og inneholder et treningsbasseng, et opplæringsbasseng, garderober, badstu, personalrom og teknisk rom.

Prosjektnavn

Ortun Svømmeanlegg

Kunde

Bergen kommune

Sted

Bergen, Hordaland

Periode

2017 til 2022

Nøkkeltall

BRA 3727 m2

Den eksisterende svømmehallen ved Ortun skole var moden for rehabiltering og det ble besluttet at den skulle rives for å gi plass til en ny og bedre svømmehall for elevene. Norconsult fikk oppdraget med å forme det nye svømmeanlegget.

Det er viktig for oss at arkitekturen vi former er varig, vakker og funksjonell. Vi har brukt varige materialer i Ortun svømmenalegg, betong fordi det er en svømmeanlegg, og her har det vært viktig for oss å eksponere betongen der det har vært mulig, i bassengrommene er det høye synlige plasstøpte betongvegger. Taket er kledd med trespiler i osp. Dette for å binde bassengrommene sammen, og tilføre en varme til svømmeanlegget. Utvendig er svømmeanlegget kledd med båndtekket sink i gråblå toner. Dette er et materiale som står seg godt over tid og som krever lite vedlikehold.

For å skape et godt rom å være i er det også viktig med god akustikk.Derfor er det er en del støydemping i bassengrommene, bak trespilene i osp er det mineralull, og på veggene er det store flater med treullsement. Her har vi formgitt lydabsorbentplatene slik at de harmoner i farge med vannet, og med bølgende bevegelser i designet. Fargene er gråblå og dette gir en ro i anlegget og gir utsikten i anlegget plass. Det er nemlig utsikt til parken fra bassengrommene og de grønne trærne får komme til sin rett når veggene rundt vinduene er mer dempet. I Ortun svømmeanlegg kan man svømme med utsikt til trekronene og de høye vinduene slipper inn godt med dagslys.

Foto: Hugo Lucherath

Vi har og ønsket at svømmeanlegget skal være et inkluderende bygg i nærmiljøet. Badeanlegget tar del i Ortunparken, og bevaring og tilpasning til eksisterende trær og naturlandskap har vært viktig. Svømmeanlegget strekker seg ut igjennom den grønne veggen av trær, og tydeliggjør den viktige funksjonen i nærmiljøet. Plasseringen gir også en god forbindelse mellom skoleplassen og parken, og plasseringen gir en bedre atkomstsituasjon. Det er foretatt en oppgradering av sosiale møteplasser, logistikk og trafikksikringstiltak. Elevene på skolen har og fått en bedre tilgang til uteområdet enn tidligere.

Bygget er prosjektert for å kunne bli brukt som et offentlig anlegg med personalfasiliteter og fellesarealer som er romslige nok til å imøtekomme dette behovet.

Svømmeanlegget er universelt utformet og tilpasset multifunksjonshemmede. Nærhet mellom de to bassengrommene har vært viktig. Det har også vært viktig å kunne skjerme brukerne av opplæringsbassenget ved behov.  Derfor er det en mellomsone mellom bassengrommene som i tillegg slipper lys helt inn til vestibylen og gir gjennomsyn i bygget på tvers.

Korridorene er åpne og lyse og i rommet mot skoleplassen er det utarbeidet ett veggmaleri av kunstner Marie Buskov som knytter svømmeanlegget sammen med skoleplassen. I det store vinduet mot vest er det også et kunstverk av samme kunstner. Her vil kunsten speile seg i vannet, og det vil også gi et fargespill på kveldstid, når bygget er lyst opp innenfra.

Vi tror anlegget vil være til glede for både for skolelever og alle i Bergen som tar turen for å svømme med utsikt til trærne.

  • Mari Furnes Rommetveit

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid