OT Olsensgt, Mo i Rana

Norconsult har utviklet prosjektet som fyller et helt kvartal i Mo sentrum og inneholder boliger og næring.

Prosjektnavn

OT Olsensgt.

Kunde

Bolt Construction AS

Sted

Norge

Periode

2015 til 2018

Nøkkeltall

14 500 m² BTA

Oppdraget

Før Norconsult ble engasjert hadde man forsøkt å utvikle et bolig- og næringsprosjekt på eiendommen uten å lykkes. Vår oppgave var å utvikle et prosjekt med boliger og næring som var gjennomførbart.

 

Løsningen

Parkeringen i prosjektet er løst delvis utvendig på bakken, og delvis under tak i en etasje. Over den innvendige parkeringen ligger det tre boligfløyer i ulike høyder med mellomliggende uteoppholdsareal. Næringsarealet i prosjektet er plassert mot OT Olsensgt. i to etasjer med store glassflater mot gaten.

Resultatet

Prosjektet fyller et helt kvartal i sentrum og bidrar til utvidelse av sentrumsarealet, samtidig som det definerer en klar avgrensing av sentrum mot jernbanen.

  • Morten Rimer

    Kontorleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid