Riska Bo- og aktivitetssenter

Utvidelse av eksisterende Bo- og Aktivitetssenter med 30 sykehjemsplasser.

Prosjektnavn

Riska BOAS

Kunde

Sandnes Eiendomsselskap KF

Sted

Norge

Periode

2015

Nøkkeltall

BTA: 3 000 m² (BRA 2 700 m²)

Oppdraget

Utvidelse av eksisterende Bo- og Aktivitetssenter med 30 sykehjemsplasser.

Løsningen

Tilbygget er plassert i fortsettelsen av eksisterende sykehjem, hvor tidligere adkomst og parkeringsplass lå. Nybygget består av to etasjer. Det er plassert helt ut mot vei i øst for å oppnå størst mulig hagerom på vestsiden. Vår målsetning har vært å oppnå god logistikk, best mulig uterom og solforhold, kjøreadkomst til eksisterende bygg og tilpasning til veg og eksisterende bebyggelse.

Resultatet

Bygget ble ferdigstilt i 2015.

  • Anne in't Veld

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid