Røa torg

Røa torg vant OMA Awards sin årets bylivspris under Oslo Urban Week 2021. Norconsult har stått for landskapsarkitektur og prosjektadministrasjon.

Prosjektnavn

Røa torg

Kunde

Røa Centrum og Hent

Sted

Norge

Periode

2016 til 2020

Oppdraget

Torget har vunnet prisen fordi god design og høy kvalitet på bygulv skaper steder folk vil være. Tidligere var plassen kun en flate man krysset over fra et sted til et annet. Nå er torget blitt det nye samlingspunktet på Røa. Det nye bygulvet har blitt tatt i bruk til utendørs tangodansing, bokbad, lokale yogatimer utendørs, skating, danseoppvisninger og ikke minst lekende barn som fryder seg i vannarrangementet rundt og på Nico Widerbergs skulpturer

Torget har en harmonisk skala og balanserte rom mellom elementene på torget. Det er en hyggelig plass å oppholde seg på og bevege seg igjennom. Den har en menneskevennlig form. Det er gitt plass til urban utfoldelse på harde flater, men en stor andel grønne overflater er også prioritert. Slik at de harde og aktive flatene mykes opp, og frodighet blir en del av opplevelsen på torget. Vannarrangementet sammen med Nico Widerbergs kunst er designet slik at man kan gå inn i det. Man kan gå mellom, oppå og i. Man føle, høre og stryke. Det er et element som snakker til flere sanser, men appellerer ekstra til barna.

Løsningen

Det var også tidligere en plass, på det som nå er nye Røa torg. Denne plassen var nedslitt, lite i bruk og med uforløst potensiale. Den var en asfalt plass med noen trær langs kantene, og et par litt slitne benker.

Nå har torget fått to nye fasader, med nye funksjoner på begge sider. Det nye innholdet har transformert stedet, bruken og aktiviteten. Utadrettet virksomhet og uteservering bidrar med viktig liv til plassen. Som vannet og kunsten tiltrekker seg barn, tiltrekker uteserveringen voksne.

Tverrfaglig tilnærming og bidrag fra kunstner har bidratt til det rike resultatet. Arkitekt var først ute og skapte veggene og dimensjon på volumene rundt. Faget landskap har kommet inn med et spesielt fokus på bygulvet, høydene og design av elementene på torget. Et eget kunstverk spesielt laget til akkurat dette torget gir mye til totalopplevelsen.

Byggherre inviterte tre kunstnere til å lage et forslag til skulptur. En jury valgte ut Nico Widerbergs forslag.  Kunstverket heter fra " By til bygd" og peker til det ikke er så lenge siden det var bondegård også på Røa.

Resultatet

Røa har fått et attraktivt torg hvor folk møtes. Hva gjør plassen attraktiv? Det er balansen mellom elementene og aktiviteten de inviterer til. I tillegg til nytt lyst granittdekke har torget fått tre forskjellige hovedelementer.

Element en: Tre store organisk formede plantearealer. Det har vært sentralt å gjøre disse så store som mulig for å gi torget et grønt og frodig preg. Kantene som omrammer plantefeltene er i ulike høyde slik at overvann fra plassen kan renne inn i det grønne. Nedsenket kant gjør det også mulig å bevege seg inn i og gjennom det grønne på "stepping stones" i det største plantefeltet. Kanten som går opp og ned benyttes også til balansering. For øvrig så gir kanten mulighet til å sitte ned spredt rundt på torget der hvor det måtte passe. Kantene er en uformell sitteplass som alternativ eller supplement til uteserveringen

Element to: Scenen. Den er utført i samme granitt som dekket for øvrig, og "blender" diskret inn når den ikke er aktiv i bruk. Den benyttes også som sittekant og skatekant. Scenen er universelt utformet. Den består av to trinn, som sakser i forhold til hverandre og skrår ned til vis en mot Tor Hals Mejdells vei som en del av det naturlige designet. På baksiden er det strømuttak.

Element tre: Vannarrangement og kunst.  En viktig forutsetning for vannarrangementet er at det skal oppleves som en komplett opplevelse også når det ikke er vann. Et "kotert terreng" ble løsningen. Et lite fantasilandskap, Med høydeforskjeller ikke større enn at man lett kan bevege eller trille igjennom., eller hoppe fra odde til odde som barn gjerne gjør. I dette landskapet finner kuene til Nico Widerberg seg godt tilrette, og smelter sammen med landskapet eller sokkelen de ligger på. Skulpturene har en vakker tyngde, en harmonisk kombinasjon av materiale granitt og en virkelig kus tyngde. De er naturalistiske i form, men større enn en virkelig ku. Granitten er polert på ryggen, og gradvis grovere slipt ned mot dekket. Ørene og kavlen er av bronse.

  • Line Beate Løvlien

    Gruppeleder

  • Leif Rathe

    Senior prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid