Rokilde omsorgsboliger og dagsenter

Rokilde er en kommunal institusjon tilrettelagt for eldre og personer med kognitive vansker.

Prosjektnavn

Rokilde omsorgsboliger og dagsenter

Kunde

Kristiansund kommune

Sted

Norge

Periode

2018 til 2020

Oppdraget

Prosjektet var en totalrenovering over fem plan, samt påbygg med en ny etasje. Bygget omfatter 8300 kvadratmeter.

Norconsults arkitekter utførte detaljprosjektering med samspill og gjennomføring.

Interiørprosjektering var med i alle faser fra fargesetting, innredning og skilting og merking. Norcosnult bidro med bistand til innkjøp av løst inventar og skilting i henhold til lov om offentlig anskaffelse.

Interiøret har blitt utformet med spesielt fokus på universell utforming, brukerkrav og et helhetlig samspill mellom alle komponenter, fra arkitektur, innredning og skilting og merking av glassfelt.

Løsningen

Rokilde består av dagsenter for demente, 38 omsorgsboliger fordelt på 4 etasjer og administrasjonsavdeling i underetasjen.

Det er anlagt et større skjermet uteområde med gangstier, sansehage og vinterhager som gir god tilgjengelighet, økt trivsel og tett kontakt med naturen, uavhengig av årstid. Halvklimatiserte gangbaner og gangbroer binder Rokilde sammen med de øvrige nabobyggene, Kringsjå sykehjem og Storhaugen helsehus.

Interiøret har blitt utformet med spesielt fokus på universell utforming, brukerkrav og et helhetlig samspill mellom alle komponenter, fra arkitektur, innredning og skilting og merking av glassfelt.

Resultatet

Bygningens eksisterende hovedstruktur har vært førende for utforming og plassering av nye funksjoner. Tilpassinger har likevel ikke gått på kompromiss av gode oppdaterte romløsninger, der bygget nå fremstår som topp moderne og funksjonelt.

Interiøret har fått en unik og variert fargesetting og bygget fremstår med et gjennomarbeidet og helhetlig resultat som gjenspeiler samspillet mellom byggherre, brukere og ulike de fag involvert i prosjektet.

  • Dagfinn Reppen

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid