Romsdal videregående skole

Norconsult har hjulpet Møre og Romsdal fylkeskommune med et spennende skolebygg i massivtre.

Prosjektnavn

Romsdal videregående skole

Kunde

Møre og Romsdal fylkeskommune

Sted

Norge

Periode

2016 til 2017

Oppdraget

Samspillsfase og detaljprosjekt. Romsdal vgs. er et nybygg på 16 000 kvadratmeter (BTA) for undervisning i byggfag, helse- og oppvekstfag og teknikk og industriell produksjon. I tillegg kommer nye lokaler for fellesfunksjoner og administrasjon.

Løsningen

Skolen er dimensjonert for 950 elever. Prosjektet er organisert rundt et atrium der all kommunikasjon foregår, der alle avdelinger eksponeres og der alle fellesarealer ligger. Fra atriet er det klimatiserte forbindelsesganger til de eksisterende bygningsmassene.

Resultatet

Bygget utføres i massivtre som hovedkonstruksjoner i vegger og dekker. Bygningen prosjekteres med hensyn til lavt energiforbruk (passivhusnivå) og low-tech ventilasjon

  • Ivar Gussiås

    Arkitekt

  • Ståle-Jakob Valø

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid