Rustad skole - volumstudie til regulering

En oppgradert skole i et av Oslos grønne nabolag.

Prosjektnavn

Rustad skole

Kunde

Oslobygg KF

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Oppdraget

Rustad skole skal utvides fra tre- til fireparallell barneskole, og det planlegges oppført et nytt skolebygg sør på tomten. Sammen vil eksisterende og nytt bygg ramme inn skolens uteområde.

Løsningen

Rustad skole ligger sentralt plassert i grøntdraget mellom Østensjø miljøpark og Østmarka, med turstier og skogsområder, og det er en viktig port inn til marka. Det er prosjektutløst at skolegården skal oppgraderes, og det er ønskelig å bygge opp under de sterke og tydelige grønne verdiene. Å skape ny begeistring, aktivitet og oppdatert anlegg som svarer på barns behov og dagens miljøkrav er viktig.

Skolehagen som skal oppgraderes ligger sentralt plassert og vil fortsatt være en viktig identitet for skolen.

Uteanlegget vil bli opparbeidet med soner med ulike funksjoner, der det vil være rom for både aktiv lek, trygghet og lek og opphold i natur.

Med konseptet “Den grønne slangen” skal prosjektet gi barna og besøkende en mulighet til å bevege seg gjennom 250 meter med ulike spennende grønne uterom. Den myke slyngende slangen skal bevege seg gjennom landskapet og bidra til å åpne opp og binde sammen de ulike landskapsrommene og byggene i en grønn helhet.

Rustad skole må behandle mer av overvannet lokalt på egen tomt før det slippes videre. Vannet skal samtidig være et positivt element som skal skape begeistring og opplevelsesverdi i perioder når det regner.

  • Ingrid Sætre

    Landskapsarkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid