Salmon Evolution – matfiskanlegg Indre Harøy

Matfiskanlegget til Salmon Evolution på Indre Harøy er designet for en samlet årlig produksjonskapasitet på 31 500 tonn HOG (slaktevolum). Anlegget er et av verdens største anlegg for oppdrett på land.

Prosjektnavn

Salmon Evolution – matfiskanlegg Indre Harøy

Kunde

Artec Aqua AS

Sted

Norge

Periode

2018 til 2023

Nøkkeltall

Årlig produksjonskapasitet på 31 500 tonn HOG (slaktevolum

Tt av verdens største anlegg for oppdrett på land (2023)

Matfiskanlegget er etablert på en tidligere tomt for pukkverk i Harøysundet. Anleggets lokalisering gir ubegrenset tilgang til ferskt sjøvann og et hybrid gjennomstrømmingssystem benyttes som vannteknologi i prosjektet.

Første byggetrinn gir en årlig produksjonskapasitet på 700–900 tonn HOG. Anlegget består av 12 tanker med diameter 28 meter, tekniske rom, sorteringsrom, velferdsarealer, inntaksstasjon, avløpsstasjon og forlager samt tilhørende infrastruktur. Totalt areal for dette byggetrinnet er på cirka 18 500 kvadratmeter og totalt tankvolum er på 59 000 kubikkmeter.

Som underleverandør til totalentreprenøren for anlegget, Artec Aqua AS, har Norconsult utført arkitektur, konstruksjonsteknisk, bygningsteknisk og brannteknisk prosjektering. I tillegg har vi ivaretatt oppgaven som BIM-koordinator og ansvarlig søker for prosjektet.

Vi utarbeidet de første skissene for prosjektet i 2018 og prosjektet hadde byggestart i mai 2020. Allerede i mars 2022 ble den første smolten satt ut i to kar og prosjektet ble ferdigstilt i første halvår 2023.

  • Sindre Moldskred

    Avdelingsleder Kontor

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid