Mursteinshus med to store vinduer med sprosser på

Sindark

Norconsult har prosjektert ombygging av eldre industribygg til arkiv.

Prosjektnavn

Sindark

Kunde

Odda Energi AS

Sted

Norge

Periode

2013

Nøkkeltall

Totalt 425 m².

Oppdraget

Ombygging og restaurering av eit tegelsteinsbygg på tidlegare Odda smelteverk. Tidlegare trafo- og koblingsstasjon skal byggast om til industriarkiv. Norconsult har hatt alle fag og vore med i alle faser; skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging/byggeleiing.

 

Løsningen

Bygget vart ombygt innvendig; med kontor, møterom, arbeidsrom, arkivrom og teknisk rom. Utvendig vart fasadar og vindauger samt taket restaurert i tett dialog med vernemynde.

 

Resultatet

Bygget som har fått ein heilt ny bruk vart restaurert utvendig etter antikvariske prinsipp og ombygd innvendig til moderne arbeidsplassar og arkivrom.

  • Ingebjørg Sekse

    Fagspesialist

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid