sjøbad med badende folk

Sjøbad Myklebust

Norconsult har detaljprosjektert Sjøbad på Myklebust

Prosjektnavn

Sjøbad Myklebust

Kunde

Jaasund Utviklingsselskap AS

Sted

Norge

Periode

2014 til 2016

Oppdraget

Ideen om å lage et sjøbad på Myklebust oppstod i forbindelse med utviklingen av Jåsund-halvøya, et nytt og attraktivt boligområde i Sola, i starten av 2000-tallet.

Som en del av rammen for prosjektet skulle sjøbadet være et landemerke for det nye boligområdet og en attraksjon for nye innbyggere. Sjøbadet ligger ved kyststien som går fra Tananger i Sola kommune og nordover langs Jåsund-halvøya mot Hafrsfjord.

 

Løsningen

Resultatet er et skjermet basseng som samtidig har naturlig sirkulasjon av sjøvann gjennom små åpninger mellom holmer og skjær. Alle stier er laget i betong, med universell utforming i nærheten av og ned i bassenget, og med minst mulig inngrep i terreng og omgivelser.

Bassenget består av sandbunn, og stier, trapper, badebrygger og ramper sikrer adkomst til bassenget fra flere kanter.

 

Resultatet

Badeanlegget ble ferdigstilt høsten i 2015, og har allerede rukket å bli et svært populært anlegg.

  • Trond Kostøl

    Senior Prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid