boligtun

Skiparviken

Norconsult har utarbeidet 10 leilighetsbygg med til sammen 141 boenheter og fire felles parkeringsanlegg.

Prosjektnavn

Skiparviken

Kunde

Skiparviken Panorama AS (LAB & Profier)

Sted

Norge

Periode

2003 til 2022

Nøkkeltall

  • 18 000 m² inkl. parkering
  • Salgbart areal 10 000 m²

Oppdraget

Arkitekt gjennom hele reguleringsfasen 2005 – 2016. Vinner av arkitektkonkurranse for området etter vedtatt reguleringsplan 2017. Skisseprosjekt, ansvarlig søker, salgstegninger og prosjektering/gjennomføring. Leilighetsprosjekt etablert i et etablert villaområde på Nesttun i Bergen. Utfordrende og bratt eiendom, utfordrende lydforhold fra motorvei, høye krav til dempet fjernvirkning på grunn av nærhet til Troldhaugen. www.skiparviken.no

 

Løsningen

Prosjektet har 10 bygg, plassert på 4 felles parkeringsanlegg under bakken. Varierende etasjeantall fra 2- 5 etasjer. 5 av bygningene har tilbaketrukket toppetasje. Alle byggene har egen heis med hovedadkomst fra parkeringsgarasje. Leilighetsstørrelser fra ca. 40 – 150m².

  • Sindre Amundsen

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid