store trappetrinn på en skole

Skolebruksplan Steinkjer kommune

Skolebruksplan 2020-2035 Steinkjer kommune

Prosjektnavn

Skolebruksplan Steinkjer kommune

Kunde

Steinkjer kommune

Sted

Norge

Periode

2020

Nøkkeltall

14 skoler

Oppdraget

Utgangspunktet for skolebruksplanen er at Steinkjer kommune ønsker en kartlegging av skolesektoren, med framskriving av tjenestebehov og handlingsrom for å kunne tilpasse den nye kommunens tjenester til forventet behov.

Steinkjer kommune har i dag til sammen 14 kommunale skoler fordelt med 10 barneskoler, to ungdomsskoler og to skoler med både barnetrinn og ungdomstrinn. 

 

Løsningen

Norconsult har bistått fra flere avdelinger, herunder Byggforvaltning og Landskapsarkitektur på Steinkjerkontoret, samt avdeling for Skoleplanlegging i Bergen.

Byggforvaltning har stått for bygningsmessige vurderinger av eksisterende bygg, og kostnadskalkyle for å renovere bygningsmassen til dagens byggeforskrift.

 

Resultatet

Planen vil danne grunnlag for politiske prosesser og beslutninger.

  • Anders Overrein

    Avdelingsleder Byggforvaltning - PA - Takst

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid