Stabburveien 14 «Stupet»

Norconsult har utarbeidet 3 leilighetsbygg med til sammen 9 boenheter med felles parkeringsanlegg

Prosjektnavn

Stabburveien 14

Kunde

Backer Bolig AS

Sted

Norge

Periode

2010 til 2014

Nøkkeltall

Totalt 3 000 m² – Leiligheter på ca. 170 m².

Oppdraget

Skisseprosjekt, ansvarlig søker, tilbudsgrunnlag og prosjektering/gjennomføring. Leilighetsprosjekt i høy standard, etablert i et etablert villaområde på Paradis i Bergen. Utfordrende og bratt eiendom, og høye krav til dempet fjernvirkning.

Løsningen

Prosjektet har 3 like bygg med en leilighet i hver etasje. Alle 3 byggene har egen heis med hovedadkomst fra garasjen. Leilighetene er alle like store med varierende størrelse på terrassene.

Resultatet

Alle leilighetene solgt ved ferdigstillelse (Ferdigattest 2014).

  • Sindre Amundsen

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid