Stabburveien 14 «Stupet»

Norconsult har utarbeidet 3 leilighetsbygg med til sammen 9 boenheter med felles parkeringsanlegg

Prosjektnavn

Stabburveien 14

Kunde

Backer Bolig AS

Sted

Norge

Periode

2010 til 2014

Nøkkeltall

Totalt 3 000 m² – Leiligheter på ca. 170 m².

Oppdraget

Skisseprosjekt, ansvarlig søker, tilbudsgrunnlag og prosjektering/gjennomføring. Leilighetsprosjekt i høy standard, etablert i et etablert villaområde på Paradis i Bergen. Utfordrende og bratt eiendom, og høye krav til dempet fjernvirkning.

Løsningen

Prosjektet har 3 like bygg med en leilighet i hver etasje. Alle 3 byggene har egen heis med hovedadkomst fra garasjen. Leilighetene er alle like store med varierende størrelse på terrassene.

Resultatet

Alle leilighetene solgt ved ferdigstillelse (Ferdigattest 2014).

Kontaktpersoner

Sindre Amundsen

Seniorrådgiver

Kontakt oss

Tverrfaglig samarbeid