Stadionparken i Levanger sentrum

Norconsult har hatt tverrfaglig prosjektering av den 15 daa store aktivitetsparken midt i Levanger sentrum.

Prosjektnavn

Stadionparken

Kunde

Levanger kommune

Sted

Norge

Periode

2013 til 2015

Nøkkeltall

Totalt 15 000 m².

Oppdraget

Norconsult har hatt tverrfaglig prosjektering av parken. I tillegg til landskapsarkitekt har Norconsult prosjektert reguleringsplan, akustikk – støyberegninger, VA-anlegg, vegteknikk, lysdesign og elektroteknikk. Det ble også laget en 3D modell av det planlagte anlegget som ble benyttet i forbindelse med presentasjon av prosjektet og i byggefasen.

Løsningen

Stadionparken er en aktivtetspark midt i Levanger sentrum med tilbud spesielt tilrettelagt for barn og unge med tanke på uorganisert aktivitet.

Resultatet

Utformingen av parken er inspirert av Levangerelvas meandrerende elveløp. En slyngende gangsti belagt med gråblå teglbelegg går der hvor elveløpet gikk tidligere. Stien er belyst med blått lys for å understreke vanntematikken. Aktivitetene i parken er lagt til halvsirkelformede områder – i prosjektet kalt «elvesvinger» - her er det lekeareal med vanntema, trimapparater og skateområde. En grusbane fungerer som balløkke på sommerstid og skøytebane vinterstid. Den tidligere sykkelvelodromen på tomta er inspirasjonskilde til et lekeområde som kalles «minivelodromen» med hopp og sprett og snurrelek. Skateområdet har blitt en stor attraksjon på Innherred – her har Levanger fått et kjempeanlegg for skate. Skatebowlen har besøk av barn i alle aldre med og uten skateboard. I aktivitetssonene er det valgt leken belysning med ulike farger.

  • Siri Alette Aurstad

    Landskapsarkitekt og avdelingsleder Plan, arkitektur og landskap

  • Svein Kristiansen

    Gruppeleder Elektro

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid