illustrasjon av innbyggertorg

Strategi og visjon for Herlev Syd

Norconsult har utarbeidet en byutviklingsstrategi for transformasjon av et eksisterende næringsområde til en levende og mangfoldig bydel, med utgangspunkt i bærekraftprinsipper.

Prosjektnavn

Strategi og visjon for Herlev Syd

Kunde

Herlev kommune

Sted

Danmark

Periode

2020

Oppdraget

Oppdraget har bestått i å utarbeide en overordnet strategi, som skal fungere som planleggingsverktøy, og danne utgangspunkt for transformasjon og utvikling av en ny bydel ved den nye bybanen langs ring 3 i København.

Oppdraget har blitt gjennomført i samarbeid mellom Norconsults byutviklingavdeling i Oslo og Norconsult i København.

 

Løsningen

Gitt sin sentrale lokalisering koblet mot togstasjon med direkteforbindelse til København sentrum, og to stoppesteder til den nye bybanen, vil området utvikles med reletivt høy tetthet og samtidig tilby generøse grønne arealer og rekreasjonsmuligheter som man ikke finner i indre by i København. I strategien legges det vekt på å skape en attraktiv grønn byromstruktur som tilrettelegger for overvannshåndtering og rekreasjon.

En grønn ”loop” blir identitetsskapende for den nye bydelen, sikrer grunnleggende grønne kvaliteter for nye og eksisterende boliger, og sikrer sammenheng i området. Samtidig Introduseres en mobilitets- og parkeringsstrategi som ivaretar bolig- og byromskvaliteter.

En sentral del av strategien handler om å til rette for sykkel, og gjøre det attraktivt å bevege seg til fots i området. Å bygge videre på eksisterende kvaliteter og historie i området har også vært et viktig tema i arbeidet.

 

Resultatet

Strategien ble presentert for borgermesteren og øvrig ledelse i Herlev kommune i desember 2020, og fikk en svært positiv mottagelse. Norconsult er nå i dialog med kommunen ang oppfølgingsarbeid.

Oppdraget har bidratt til økt samarbeid på tvers av landegrenser innad i Norconsult, og er det første oppdraget til Norconsults byutviklingsavdeling i Oslo i utlandet.

  • Maria Hatling

    Fagspesialist

  • Mads Hartvig Lund

    Kreativ chef

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid