Straume sentrum Festplassen

Straume sentrum er i transformasjon under mottoet "fra kjøpesenter til by". Som ledd i denne utviklingen vil Festplassen utgjøre det viktigste, offentlige byrommet i hele transformasjonsområdet.

Prosjektnavn

Straume sentrum Festplassen

Kunde

Sartor Holding AS

Sted

Norge

Periode

2013 til 2015

Nøkkeltall

Arkitekt: Nordic Office of Architecture

Oppdraget

Høsten 2012 ble det avholdt en arkitektkonkurranse for kjerneområdet i den nye bystrukturen til Straume sentrum; Festplassen med tilstøtende bygg. Vinnere ble Nordic/Haptic arkitekter sammen med landskapsarkitektene GrossMax fra Skottland.

Gjennom 2013 ble prosjektet videreutviklet til et forprosjekt der uteområdene med Festplassen og Allmenningen ble ført frem til byggeprosjekt og ferdigstilt høsten 2014.

Parallelt med dette ble også det store parkeringsanlegget med plass til 1500 biler anlagt i en gigantisk fjellhall under tomten. På den måten sikres parkeringsdekningen i området, samtidig som veier og plasser frigjøres til å utvikles som den grunnleggende veven i bystrukturen forbeholdt myke trafikanter, lek, opphold, aktiviteter og sosiale møteplasser.

Norconsult har bistått med prosjektledelse fra konkurransefasen og frem til ferdig forprosjekt. I tillegg har våre landskapsarkitekter bidratt med prosjekteringsbistand i forprosjektfasen og deretter overtatt rollen som ansvarlige for utarbeidelse av detaljplaner samt tett oppfølging i byggefasen.

 

Løsningen

Festplassen fungerer som torg, park og samlingsplass, mens Allmenningen er en gjennomgående gågate med uteservering og innganger til butikker, kino og populærvitenskapelig senter. Det er lagt stor vekt på universell tilgjengelighet i hele området.

Høydeforskjellen på fire meter mellom Festplassen og Allmenningen er bundet sammen av trapper og ramper som også er viktige sosiale arenaer. Prosjektet er utført med høy kvalitet, og alle dekker, kanter og murer er utført i bearbeidet granitt.

Det er plantet store furutrær på Festplassen, og bjørketrær på den grønne parkflaten. Beplantningen er inspirert av naturlandskapet på Sotra, og plassering av trærne understreker viktige siktlinjer. Kunstverket «Konglo» en furukongle i kjempeformat, utført i kobber, forsterker det lokale uttrykket. Skulpturen, av kunstner Finn Eirik Modahl, er allerede blitt et landemerke og en sentral møteplass.

 

Resultatet

Vinner av BOBY prisen 2016, hvor juryen fremholder prosjektets ambisjonsnivå som viser forbilledlige løsninger på utfordringer som svært mange norske byer og tettsteder har til felles.

  • Nina Dybwad

    Landskapsarkitekt

  • Anne Kristin Irgens

    Landskapsarkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid