oversiktsbilde av et boligblokkområde

Studentboliger Mørkvedlia Studentpark

Norconsult har prosjektert studentboliger fordelt på 4 bygg, fra reguleringsplan til ferdigstillelse.

Prosjektnavn

Mørkvedlia Studentpark

Kunde

Nord studentsamskipnad / Student i nord

Sted

Norge

Periode

2014 til 2018

Nøkkeltall

  • 18 790 m² BRA.
  • 604 studenthybler.

Oppdraget

Norconsult har prosjektert 604 studentboliger på Mørkvedlia.

Løsningen

Studentboligene er løst med 4 boligblokker med etasjehøyde fra 3 til 8 etasjer. Boligblokkene er plassert i en buet form som understrekker tomtas topografi. Byggene har en ytterside med med teglfasade mens innsiden mot tunet har trekledning. Alle fasader er vedlikholdsfrie.

Resultatet

604 studentboliger utført som totalentreprise inkl. uteareal. Totalentreprise utført av Gunvald Johansen Bygg AS. ARK tiltransportert totalentreprenør. Øvrige fag i Norconsult har hatt kontrakter via utførende entreprenør (tekniske fag).

  • Jo S. Aastorp

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid