Suldal Bad

Norconsult har utført temperatur- og spenningsbaserte herdeberegninger på vanntette betongvegger for entreprenøren som utfører Suldal Bad. Formålet er å levere rissfrie vanntette vegger i svømmebasseng.

Prosjektnavn

Suldal Bad

Kunde

GL Prosjektservice AS

Sted

Norge

Periode

2016

Oppdraget

Entreprenør GL Prosjektservice AS skulle i henhold til kontrakt med byggherren levere temperaturbaserte spenningsberegninger for å redusere opprissing i betongkonstruksjoner, på grunn av fastholding og temperaturavhengig volumendring i betongen.

Formålet med beregningene var å velge riktig betongresept, for slik å redusere sannsynligheten for opprissing av betongen i veggene i bassenget ved Suldal Bad. Reparasjon av riss i vanntette betongkonstruksjoner er svært kostbart.

 

Løsningen

Ved bruk av temperatur- og spenningsbaserte herdeberegninger i programvaren CrackTeSt COIN, ble flere ulike betongresepter sammenlignet ved forskjellige omgivelsestemperaturer. Beregningene førte til endring av valgt sementype for å redusere herdetemperaturen i betongen, og som følge av dette redusert omfang av riss i betongveggene.

 

Resultatet

For entreprenøren har valgene ført til kostnadsbesparelser som følge av redusert behov for kostbar injeksjon av riss i bassengveggene. Det er så langt ikke observert noen riss i veggene som følge av fastholding og herdevarme.

  • Oliver Berget Skjølsvik

    Fagspesialist

  • Daniela Bosnjak

    Fagekspert

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid