Svingbrua Trondheim

Norconsult har arbeidet med konseptutvikling, utarbeidet forprosjekt, konkurransegrunnlag og detaljprosjektering for Svingbrua. Fagverksbrua i stål er en gang- og sykkelbru som går ved siden av Skansen jernbanebru i Trondheim, den fredede klaffebrua som fører jernbanen over Skansenløpet. Brua binder sammen gang- og sykkelvegen langs Nordre avlastningsvei på Brattøra og Ila. Brua åpner for båter inn og ut av Skansenløpet ca 1500 ganger i året.

Prosjektnavn

Gang- og sykkelbru Skansen - Svingbrua

Kunde

Statens vegvesen, Region midt.

Sted

Norge

Periode

2010 til 2015

Nøkkeltall

Spenn svingbar del: 44 meter Totallengde: 100 meter

Oppdraget

Prosjektet var en del av gang- og sykkelforbindelsen mellom Brattøra og Skansen. Prosjektering av et sjøpark inngikk også i prosjektet.

 

Løsningen

Prosessen fram mot ferdig bru har vært et fruktbart samarbeid mellom kunden, arkitekt og Norconsult gjennom alle prosjektets faser hvor stedstilpasning, estetikk, materialbruk og kort byggetid har vært sentrale temaer. Brukonstruksjonen består av tre deler romfagverk i stål. De to ytre delene er faste, mens midtre del roterer horisontalt om et opplegg (NAV).

Rotasjonsmekanismen er drevet av flere hydraulisk styrte motorer. Med denne løsningen er brua den eneste i sitt slag i Norge og den første svingbrua som er bygget på 63 år. Dette var et meget teknisk avansert prosjekt med en tilstøtende antikvarisk jernbanebru som stilte estetiske krav til utforming, og underliggende undersjøisk tunnel, Skansenløpet som det måtte tas hensyn til. Brua ble åpnet 9. oktober 2014.

Seilingsløpet under brua har en bredde på 20 meter. Fundamentet for den roterende delen, er et betongfundament som også inneholder et teknisk rom. Fundamentet står på åtte stålrørspeler. Prosjektets arkitekt var Pir II Arkitekter.

  • Magnar Myhre

    Prosjektdirektør

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid