sykkelhotell i neongrønn farge

Sykkelhotell på Kolsås, Ryen og Grorud

Norconsult har utviklet et designkonsept for sykkelhoteller ved T-banestasjonene på Kolsås, Ryen og Grorud

Prosjektnavn

Nye sykkelhotell på Kolsås, Ryen og Grorud

Kunde

Oslo kommune og Bærum kommune

Sted

Norge

Periode

2017

Nøkkeltall

Antall sykkelparkeringer: Kolsås: 227 Ryen: 166 Grorud: 99

Oppdraget

Alle sykkelturer starter og slutter med en parkert sykkel. Kollektiv og sykkel er gode fremkomstmidler i byen, og gjerne i kombinasjon. Derfor er det viktig med trygge parkeringshus for sykler ved tog og T-banestasjoner, ikke minst i de ytre bydelene.

På den måten kan flere reise miljøvennlig og effektivt, også over lengre strekninger. Konseptet skal invitere til enkel og trygg sykkelparkering av høy kvalitet, beskyttet mot vær, hærverk og tyveri, så vel som en behagelig opplevelse for syklisten selv.

Gjennom god arkitektonisk utforming skal hotellene inspirere til økt bruk av sykkelen som fremkomstmiddel. Designkonseptet skal være tilpasningsdyktig ovenfor forskjellige by-, stasjons- og tomtesituasjoner. Hotellene skal både kunne oppføres som frittstående konstruksjoner og integreres i eksisterende bygg og anlegg.

 

Løsningen

Sykkelhotellene skal være enkle å lage, montere og å bruke. I tillegg skal de være enkle å fjerne og gjenbruke. Det trengs ingen søyler eller fundamenter, kun søylesko med bolt til betonggulv eller jordskrue til asfalt.

Konstruksjonskonsept: 1. Plate kuttes, perforeres og klargjøres med vannjet. 2. Flenser brettes og sveises. 3. Platene lakkeres. 4. Platenes monteres. 5. Tak og tilbehør monteres.

Dette systemet gjør det mulig å kombinere ulike former; rett, vinklet, sirkelformet osv. I tillegg kan tilvalgselementer som plantekasser, benker, tak og servicestasjon enkelt tilføyes. Servicestasjonen er tilpasset bygget og kan settes inn i vinkelformen, slik at den smelter sammen med konstruksjonen.

Fargen tilpasses t-banelinje, stedsidentitet eller overordnet konsept. Perforerte hull i fasaden skal gjøre at veggene er transparente og inngir en følelse av oversiktlighet og trygghet.

  • Carl Engblom

    Fagspesialist

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid