Illustrasjon av ny skolebygning

Tana Bru skole

Forprosjekt for ny skole i Tana Bru gjennomført av Borealis Arkitekter (nå en del av Norconsult)

Prosjektnavn

Tana Bru skole - forprosjekt

Kunde

Tana kommune

Sted

Norge

Periode

2014

Nøkkeltall

2495 m2 BTA

Oppdraget

Forprosjekt og konkurransegrunnlag for totalentreprise for kombinert barne- og ungdomsskole ved eksisterende Flerbrukshall.

 

Løsningen

Skolen ble bygget i to etasjer med en enkel tilknytning til Flerbrukshallen. Utebod og avfallsrom er bygd i direkte tilknytning til hallen. Avstanden til hallen er 8 meter for å kunne gjennomføre byggesaken med enkle branntekniske løsninger.

Utførende arkitekt: sivilark.MNAL Lars Krane. Medarbeidere: sivilark.MNAL Inger Reiersen, sivilark.MNAL Frida H. Andersen, ark.ass.Alf Harald Bårdslett, ark.ass. Ruth Pedersen.

 

Resultatet

Skolen er en 1.-10. klasse-skole med 125 elever

Tverrfaglig samarbeid