grått firkantet bygg med glassgang

Teknologibygget UiT

Norconsult har prosjektert det nye teknologibygget ved universitetet, som et frittstående bygg i ytterkanten av campus.

Prosjektnavn

Universitetet i Tromsø. Nytt teknologibygg

Kunde

Statsbygg

Sted

Norge

Periode

2005 til 2017

Nøkkeltall

9 000 m²

Oppdraget

Prosjektet startet som et forskningsprosjekt om bruk av IFC-standarden i forbindelse med 3D-modellering i prosjekteringsprosessen. En del av arealene i nybygget var en erstatning for midlertidige lokaler i sentrum.

Løsningen

Teknologibygget er bundet sammen med øvrige bygg på campus via gangbro i 2 etasjer og kulvert. Bygget inneholder ulike undervisningsrom, laboratorier, verksted, kontorer og simulatorer. Den største har 360 grader visning og går over 2 etasjer. I kjelleren er det montert en tungregnemaskin. Oppdraget er gjennomført som BIM-prosjekt. Norconsult har hatt prosjektering i fagene Arkitektur, Interiørarkitektur, Konstruksjonsteknikk, Brannsikkerhet, Elektronikk, Miljørådgivning og Ansvarlig søker.

Resultatet

Teknologibygget ligger ved innkjøringen til Universitetet fra sjøsiden, og er blitt et godt synlig tilbygg på campus.

Tverrfaglig samarbeid