Tingvollvågen - stedsutvikling

Tingvoll var tidlig ute med satsing på å være en økokommune, noe som har rotfestet seg i kommunens identitet og bevisstheten til lokalbefolkningen. Norconsult har sammen med Rodeo gjennomført et parallelloppdrag om utviklingen av kommunesenteret i Tingvoll med fokus på en synlig økoprofil.

Prosjektnavn

Tingvollvågen - stedsutvikling

Kunde

Tingvoll Kommune

Sted

Norge

Periode

2018 til 2019

Nøkkeltall

Prosjektet omfatter hele Tingvollvågen sentrum Oppdraget ble belønnet med 400 000 til hvert team

Oppdraget

Norconsult og Rodeo sin visjon fikk navnet "VEVE SAMMEN" hvor ambisjonen var å gi ideer og inspirasjon som kan bidra til å styrke Tingvollvågen som et levende og attraktivt sted med landsbykvaliteter.

Dette innebar en relansering av Tingvoll som økokommune for å synliggjøre satsningen nasjonalt.

Løsningen

"VEVE SAMMEN" er inspirert av de to store tekstilbedriftene i Tingvoll, "Krivi" og "Møre Bånd og Vev", som i utvidet forstand betyr å knytte sentrum sammen på ulike måter. Det å bygge tettere, flere gangforbindelser, mer aktivitet som gjør at flere bor, jobber, handler, studerer, trener og møtes i Tingvoll sentrum.

Nasjonale aktører som NIBIO med økoparken har etablert seg i Tingvoll, samtidig som kommunen har satt i gang en del tiltal som styrker den grønne satsningen. Økoprofilen er en av hovedlinjene gjennom hele oppgaven og har vært en førende faktor for mange av våre foreslåtte tiltak.

Tverrfaglig samarbeid