Inngangsparti

Tollboden – Brattørkaia 13B, Trondheim

Tollboden er et fredet bygg i tre etasjer fra 1910, på Piren i Trondheim. Bygget totalrenoveres og ombygges, til utleiearealer for kontor samt en mathall. Alle tekniske installasjoner blir oppgradert.

Prosjektnavn

Tollboden – Brattørkaia 13B, Trondheim

Kunde

Entra Eiendom

Sted

Trondheim

Periode

2022

Nøkkeltall

6250 m2
3 (høye) etasjer

Entra Eiendom har hatt et forprosjekt der våre tekniske rådgivere har vært delaktig i. Byggherren ønsket et skifte for arkitektfagene som ga oss muligheten til å bidra mer overordnet og kreativt ved denne flotte og frede bygningen. Arkitekten fikk også rollen som ansvarlig søker.

Tollboden består av to bygningsdeler: det opprinnelige bygget kalles Administrasjonsbygget, mens påbygget med to fløyer kalles Pakkhuset. Administrasjonsbygget har i hovedsak kun blitt renovert, med noen mindre endringer på rominndeling. I Pakkhuset ble det gitt dispensasjon i rammetillatelsen til å legge inn mer glasstak, og åpninger i dekker for å få overlys ned gjennom etasjene.

Alt eksteriør på Tollboden er fredet. I tillegg er det meste av interiøret i Administrasjonsbygget fredet, samt innvendige konstruksjoner i Pakkhuset. En svært viktig del av prosessen og en meget viktig oppgave for oss har derfor vært dialog med Fylkesantikvaren for å finne omforente løsninger, søknadsprosess med dispensasjoner for antikvariske forhold. Totalt er det gitt dispensasjon og aksept for mer enn 60 tiltak på Tollboden.

Det er kun en leietaker for alle tre plan i Administrasjonsbygget. Den største utfordringen her har vært å finne en god løsning for ventilasjon, pga. fredningen. Vi fikk ikke aksept for å gå gjennom plan 2 med sjakter for å forsyne plan 1 med luft. Løsningen ble et ekstra teknisk rom i kjeller i Administrasjonsbygget.

Det er forskjellige etasjehøyder i hhv. Administrasjonsbygget og Pakkhuset, og Administrasjonsbygget måtte derfor få egen heis. Denne måtte ligge i Pakkhuset, og måtte også ha tilkomst til plan 1 og 2 i Pakkhuset. Vi kunne ikke ha en heissjakt som stakk opp en etasjehøyde gjennom det fredede taket. Løsningen var å montere en løfteplattform, som har utgang til to sider i 5 forskjellige nivåer. Det ble laget tre nye åpninger i den fredede veggen mellom byggene.

 

Glasskunst

I Pakkhuset var det anledning til å utføre større ombygging av arealene. Dette inkluderer åpninger i dekker, senking av gulvnivå i plan 1, ny heissjakt, og 5 nye tekniske rom. I plan 1 er det en mathall med stort produksjonskjøkken, bakeri, varelevering, butikk, kundekjøkken, og soner for bespisning. I plan 2 er det garderobe for hele Tollboden, 2 utleiearealer for kontor, og to tekniske rom. I plan 3 er det to utleiearealer for kontor og 3 tekniske rom (inkl. for Administrasjonsbygget).

Pakkhuset får dessuten fire nye ytterdører, tre av disse erstatter opprinnelige fredede porter og en av dem er til en ny åpning i ytterveggen til uteserveringen. De nye dørene i størst mulig grad kopier av de opprinnelige portene. Noen av de opprinnelige portene gjenbrukes, to av disse får glassfelt montert på utsiden og en av dem blir kledd igjen på innsiden. Den endelige løsningen for porter er resultatet av en langvarig prosess med Fylkesantikvar.

Ettersom bygget er fredet, er det svært mange premisser for utførelsen som det er krevende å ha oversikt over og ta hensyn til. Det har vært tett dialog med Veidekke i hele utførelsesfasen, for å løse utfordringer fortløpende.

Alle løsninger for leietakerarealer er utarbeidet av interiørarkitekten sammen med Entra og leietakere.

 • Espen M. Andersen

  Arkitekt

 • Siril Betten

  Interiørarkitekt

 • Janne-Marit Wormdal

  Seniorrådgiver Interiørarkitektur

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid