Trollvik skole

Prosjektet omfattet forprosjekt og totalentreprisegrunnlag. Prosjektet er gjennomført av Borealis Arkitekter som er en del av Norconsult

Prosjektnavn

Trollvik skole, Kåfjord – ombygging/tilbygg

Kunde

Kåfjord kommune

Sted

Norge

Periode

2013

Nøkkeltall

2520 m2

Oppdraget

Den nye skolen er et to etasjes bygg. Mot adkomstvei er det en rygg med inngangssone, spesialrom i første. Lærerrom og administrasjonen i andre etasje. Læringsarealene i lag med eksisterende bygningsdel (gymnastikksalen) kobler seg til «ryggen» med fellesareal, korridor og garderober.

Løsningen

Til sammen dannes 3 fløyer ned mot de sør- og vestvendte uteområdene. Læringsarealene har egne innganger til lekeområdene og er knyttet til de ulike trinnene. Inngang til trinn 8-10 er fra vest. Samlingsareal for fellesaktiviteter knyttet til kantine, musikk og biblioteket er ved hovedinngangen. Arealet er dels åpent over to plan og med trapp og heis. Herifra er det kort avstand til læringsarealene i ny del og administrasjonen, samt gymsalen, naturfagfløy og mekaniske rom i eksisterende del. Doudji ligger mot vest og har muligheter for utearenaer i tilknytning til sine aktiviteter.

Resultatet

Bygget er utført i tre med stålkonstruksjoner og huldekkelementer. Utførende arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Lars Krane Medarbeidere: sivilarkitekt MNAL Frida H. Andersen, sivilarkitekt MNAL Inger Reiersen, arkitekt MAA Nikolaj B. Johansen

Tverrfaglig samarbeid