Trondheim Fagskole

Trondheim Fagskole, tidligere Det maritime skolesenteret i Trondheim, flyttet fra Ladehammeren og inn i nye lokaler ved Byåsen videregående skole i februar 2016

Prosjektnavn

Trondheim Fagskole

Kunde

Veidekke AS / Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sted

Norge

Periode

2014 til 2016

Nøkkeltall

3040 m² BTA

Oppdraget

Arkitektene i Norconsult fikk i oppdrag å detaljprosjekterte bygget for Veidekke Entreprenør AS. Prosjektet innebar utbygging av en fjerde undervisningsfløy til Byåsen videregående skole, samt en forlengelse av verkstedfløyen.

 

Løsningen

Undervisningsfløyen inneholder forskjellige funksjoner tilpasset skoletilbudet til Fagskolen i Trondheim. Her finner man blant annet et eget treningsmeieri med tilhørende laboratorier i sokkeletasjen, og garderobefasiliteter.

I første etasje ligger klasserom, felles laboratorier, garderober, toaletter og sosiale soner. I fløyens andre etasje er det etablert klasserom i tillegg til simulatorceller, auditorium, lærerarbeidsrom og felles sosiale soner for de maritime fag som er lokalisert her. Bygget er tilrettelagt for en mulig påbygging.

 

Resultatet

Norconsult hadde det komplette interiørfaglige ansvaret i prosjektet. En god sammenheng mellom nytt og gammelt ble vikitg, men at det nye bygget skulle ha en tydelig identitet. Prosjektet stod ferdig i 2016.

  • Siril Betten

    Interiørarkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid