Undersjøiske tunneler på Færøyene

Norconsult har prosjektert fire viktige tunneler på Færøyene siden 2002. Den nye 10,8 kilometer lange Sandoyartunnelen på Færøyene, som går under fjorden fra Gamlarætt på Streymoy til Traðardalur på Sandoy, ble åpnet 21. desember 2023.

Prosjektnavn

Undersjøiske tunneler på Færøyene

Kunde

P/E Eystur- og Sandoyartunlar (EST)

Sted

Færøyene

Periode

2002 til 2023

Nøkkeltall

• Prosjektering av undervannstunnelene Sandoyartunnelen (2023), Eysturoytunnelen (2014), Vagatunnelen (2002) og Nordøyatunnelen (2006)
• Samlede prosjektkostnader for Sandoyartunnelen og Eysturoytunnelen var 4,1 milliarder norske kroner
• Nye Sandoyartunnelen (10,8 km.) går på det dypeste 147 meter under fjorden fra Gamlarætt på Streymoy til Traðardalur på Sandoy

I mai 2014 signerte Norconsult kontrakten for prosjektering av Sandoyartunnelen og den 11,2 kilometer lange Eysturoytunnelen i mai 2014. Norconsults rådgivere hadde tidligere prosjektert og fulgt opp to andre undersjøiske tunneler på Færøyene, Vagatunnelen (2002) og Nordøyatunnelen (2006).

Den nye Sandoyartunnelen på Færøyene, som er 10,8 kilometer lang og som på det dypeste går 147 meter under fjorden fra Gamlarætt på Streymoy til Traðardalur på Sandoy, åpnet torsdag 21. desember 2023. Tunnelen har minimum 50 meter godt berg over tunneltaket og gjør at innbyggerne på Sandoy kan reise fergefritt til Færøyenes hovedstad Tórshavn.

De samlede prosjektkostnadene for Sandoyartunnelen og Eysturoytunnelen var 4,1 milliarder norske kroner og er stort prosjekt for Færøyene med sine cirka 50.000 innbyggere. Alle tunnelutbyggingene på Færøyene korter ned reisetiden til hovedstaden Thorshavn, slik at store deler av Færøyene nå har maks en times reisetid til hovedstaden.

Tverrsnittet på Sandoyartunnelen som ble åpnet i desember 2023 er 73 kvadratmeter, og på sitt dypeste er den 147 meter under havoverflaten. I tillegg til veibanen inneholder den blant annet fem pumpestasjoner, ni tekniske rom og 86 nødkiosker. Byggherren er P/E Eystur- og Sandoyartunlar (EST), som eies 100 prosent av Landstinget på Færøyene.

Norconsult har prosjektert tunnelene med bruk av 3D/BIM. Omfanget vedrørende bruk av BIM, har endret seg etter hvert som prosjektet har utviklet seg fra 2015 og frem til 2023. Norconsult prosjekterer nå tegningsløst i BIM i alle pågående og fremtidige tunnelprosjekter.  

Norconsult er ledende i Norge innenfor prosjektering av undersjøiske tunneler, blant annet for det som per dags dato er verdens lengste undersjøiske tunnel, Ryfast, og nå for det som blir verdens lengste undersjøiske tunnel, Rogfast på to ganger 26 kilometer hvor byggearbeidene nå er godt i gang.

  • Jens Petter Henriksen

    Avdelingssleder

  • Bjørn Anton Kleppestø

    Senior Prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid