Flyfoto bygning

Verdal Bo- og Behandlingssenter

Nybygg med 132 institusjonsplasser og tilhørende støttearealer, fellesfunksjoner og kultur- og kompetansearenaer. Bo- og behandlingssenteret er omgitt av landskapsrom og sansehager, bygget har også to indre hageatrier.

Prosjektnavn

Verdal Bo- og Behandlingssenter

Kunde

Veidekke Entrepenør AS

Sted

Verdal

Periode

2019 til 2022

Nøkkeltall

BTA: 12 090 m² 

Prosjektet er gjennomført etter en samspillsmodell, hvor entreprenør, arkitekt, rådgivere og leverandører har hatt ansvar for all nødvendig prosjektering i samspill med byggherren.  Vår gruppe som ble ledet av Veidekke Entreprenør AS ble valgt i konkurranse med fire andre grupperinger, der hovedkriteriet for valget var kompetanse og gjennomføringsevne. Vi har hatt ansvar for alle tekniske fag. Landskapsarkitekt har deltatt i alle faser av prosjektet.

Adkomst til området er fra Stiklestadalleen og til felles økonomiadkomst, parkeringsplass og hovedinngang. I vest ligger fellesfunksjoner som kontorer, møterom, cafe/kantine, kulturrom knyttet opp mot hovedinngangen. Og det ligger også her korttidsavdelingen. Der er knyttet til en felles hage som benyttes av både brukere og besøkende. Det er lagt opp til en liten sirkelformet sti med gode sitteplasser langs stien. Det er valgt tradisjonelle prydvekster fra «oldemors hage».  Hagen har også enkle lekemøbler og vil ha et tilbud på tvers av generasjoner. 

Bygningen med sine totale 16 avdelinger er svært kompleks. Disse avdelingen med hver sine postkjøkken og stue kan seksjoneres og skjermes fra hverandre. Den midtre sansehagen er helt skjermet og kun tilgjengelig for brukerne på dementavdelingen. 

Behovet for skjerming i uterommet er løst med at gjerdene får rikelig innslag av klatrevekster og samme material og utrykk som bygget for øvrig. Begge sansehagene har gode solforhold.

Senterets to indre atrier gir gode lysforhold for rommene rund, er samlende midtrom som alle langtidsavdelingenes fellesrom og balkonger henvender seg mot. Atriene har fått helt forskjellig formuttrykk for felleskap og orientering.

I bygningen er det å finne flere støttefunksjoner som fysioterapi, ergoterapi, frisør, fotterapi, helsesøster, pårørenderom mm.

Uterommene har fått kunst utformet av Ståle Sørensen.

 

Gangsone

Samspillsmodellen har ført til et meget godt samarbeid som igjen har ført til meget gode løsninger. Bygningen har blitt et moderne tilskudd og tilbud for pleietrengende og for Verdals øvrige innbyggere.

Vi har i alle våre prosjekter stort fokus på bærekraft og miljø, bo- og behandlingssentret med tilhørende anlegg ble klassifisert som BREEAM Excellent.

  • Per Heggenhougen

    Arkitekt

  • Siri Alette Aurstad

    Landskapsarkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid