Veslefrikk barnehage

Tilbygg til privat barnehage på Frei

Prosjektnavn

Veslefrikk barnehage

Kunde

Veslefrikk barnehage AS

Sted

Norge

Periode

2016 til 2020

Nøkkeltall

800 m2

Oppdraget

Velsefrikk barnehage kontaktet Norconsult i 2016 med ønske om en utvidelse av arealet- herunder innvendig lekeareal, personalareal, utvendig lekeareal og vognbod. Dagens situasjon bestod av et bygg på 728 kvadratmater med fire avdelinger og trange personalarealer, og det var ønskelig å se på mulighetene for å utvide arealet med enten et nytt bygg på tomta eller et tilbygg. 

 

Løsningen

I den innledende skissefasen tok vi utgangspunkt i å utforme et nytt bygg på tomta. Ettersom volumet ble noe redusert underveis endte vi til slutt med en tilbyggsløsning. Dette ga også en mer praktisk løsning der alle arealer ble samlet under samme tak.

Tilbygget på 80 kvadratmeter ble utformet på en rasjonell måte for å unngå en unødvendig stor ombygging i eksisterende bygg. Plassering av tilbygget mot øst, midt på eksisterende bygg, ga oss mulighet til å etablere en ny personalinngang. Det ble naturlig å flytte alle personalfunksjoner til det nye bygget. Frigjort areal i eksisterende bygg ble benyttet til å utvide lekerarealet i en av avdelingene.

Resultatet

Barnehagen fikk utvidet kapasiteten på antall barnehageplasser, nytt uteområde, og personalfasiliteter. Fasilitetene holder høy standard med gode, gjennomtenkte løsninger, høy kvalitet i materialvalg og med fokus på universell utforming.

  • Maria Miller

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid