Hytte på fjellet

Viewpoint Rondane, Ranglarhø

Norconsult fikk oppdraget med å lage et forprosjekt Viewpoint Rondane på Ranglarhø og parkeringen på Spranget.

Prosjektnavn

Viewpoint Rondane, Ranglarhø

Kunde

Sel kommune

Sted

Sel kommune

Periode

2020 til 2021

På grunnlag av tidligere mulighetsstudie (utført av MIMIR)
ble Norconsult AS engasjert av Sel kommune til å bistå med et
forprosjekt for etablering av et Viewpoint Rondane på Ranglarhø
og styring av ferdsel til Spranget for å redusere belastningen på Villreinen i yngleperioden. Forprosjektet skulle også vurdere tilrettelegging for ankomsten til
Viewpointet med Mysusæter somknutepunkt og innfallsport til nasjonalparken. 

Formen og det arkitektoniske utrykket spiller på geologien omkring. De skrå linjene er inspirert av kløven på fjellet. Materialene er valgt med tanke på holdbarhet og bærekraftige løsninger. Den skrå glassflaten skal hindre uheldig refleksjon inn i Villreinområdene.Beliggenheten til Viewpointet gir en rute hvor man opplever naturen og utsikten både på veien og ved målet. En av de beste utsiktene over Rondane kan nytes fra målet på toppen av Ranglarhø.

Intensjonen er at Rondane Viewpoint skal fremstå som et attraktivt turmål som vil avlaste trafikken inn i Villreinområdene, kanalisere ferdsel og skape en attraktiv opplevelse med næringsmessige ringvirkninger.

  • Ole Aasaaren

    Sel kommune

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid