Visningssenter for fiskeindustrien, Skutvik

Norconsult har bistått Cermaq AS i byggingen av et visningssenter ved sitt fiskeoppdrettsanlegg i Skutvik, Hamarøya, Nordland

Prosjektnavn

Visningssenter for fiskeindustrien, Skutvik

Kunde

Cermaq AS

Sted

Norge

Periode

2017 til 2020

Nøkkeltall

410 m2 BTA, Kontraktsverdi ca. 30 millioner

Oppdraget

Arkitektene i Norconsult, avdeling Sandvika, Oslo og Tromsø i samarbeid med ingeniørfag i Bodø og Sandvika fikk i oppdrag å tegne et visningssenter for fiskeindustrien i 2017. Bygningen skal være et informasjonsssenter for Cermaqs oppdrettsvirksomhet, samt et lokale for møter, seminarer, sosiale sammenkomster og består av utstillingsarealer, utsiktsrom, kafé og administrasjonsarealer.

 

Løsningen

Senteret ligger på en fjellhylle ved leia for ferjesambandet mellom Svolvær og Skutvik og med utsikt over oppdrettsanlegget i sjøen. Bygningens form er gitt av fjellskråningens form – bygningen legger seg i terrenget og det er etterstrebet å minimere terrenginngrepet i byggingen.

Den indre disponeringen konsentrerer seg om utsikten til den fabelaktige naturen og til oppdrettsanlegget. Norconsult utførte prosjektering av oppdraget fra skissefase frem til ferdigstillelse med et team bestående av arkitekt, prosjekteringsleder og et komplett ingeniørfaglig team. Det ble også fokusert på lysplanlegging i form av lyssetting for ulike forhold både ute og inne i bygningen, lysplanlegger fra Norconsult bisto i dette.

 

Resultatet

Resultatet ble en bygning, som smyger seg inn i terrenget og tilpasser seg forholdene, samtidig som den utstråler integritet. De sparsomme vindusflatene rammer inn og understreker utsikten.

Eksteriøren på bygningen er polymerkomposittplater med fototrykk (grafikk designet av arkitekten) mot havet, sementbaserte plater mot fjellsiden, varmebehandlet treverk og betong med bordforskaling. Interiøret har store arealer av beiset trespileverk med ulike valør for å understreke ulike deler av arealet – noe er et lyst «publikumsareal», mens noe er et mørkere «utsiktsareal». Utstillingarealet i bygningens bakkant er helt uten dagslys for å sikre god styring av utstillinger.

 

 

  • Baard Hamran

    Seniorrådgiver Brannteknikk og prosjektadministrasjon

  • Peter Söderman

    Sector Lead Schools and Industry, Architect MNAL

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid