Wacker Chemicals Norway

Smelteverket er lokalisert på Kyrksæterøra i Heim kommune i Trøndelag, og er en uavhengig produsent av metallurgisk Silisium og Mikrosilika. Norconsult har vært involvert i alle større utbyggingsprosjekter ved smelteverket fra etableringen tidlig på 1960-tallet og frem til i dag.

Prosjektnavn

Wacker Chemicals Norway

Kunde

Wacker Chemicals Norway AS

Sted

Norge

Periode

1962 til 2020

Nøkkeltall

Årlig produksjonskapasitet: 80.000 tonn Silisium og 40.000 tonn Mikrosilika Samlet bebygget areal: ca. 40.000 m²

Oppdraget

Beslutningen om å bygge Holla Smelteverk ble tatt i 1962, og de to første ovnene ble satt i produksjon i 1964. Anlegget er siden utvidet, modernisert og optimalisert i etapper fram til 2019, da verdens største ovn for produksjon av Silisium ble idriftsatt.

 

Løsningen

Norconsult har vært hovedrådgiver siden oppstarten på 1960-tallet, og har bidratt med faglig spisskompetanse, lokalkunnskap, samt teknisk kunnskap og historikk om anleggene.

Prosjekter og milepæler ved smelteverket har blant annet vært følgende:

1968: Ovn 3
1971: Ovn 6
1980; Ovn 4
1985: Røykrenseanlegg for alle ovner
1993: Granuleringsanlegg for Silisium
1998: Konvertering av Ovn 4 fra Ferrosilisium til Silisium
2003: Ombygging av Ovn 4 til ny elektrodeteknologi
2004 - 2007: Flere oppgraderingsprosjekter for hjelpefunksjoner og ferdigvareanlegg
2011: Nytt administrasjonsbygg
2015: Nytt felles kontrollrom ovner
2016 - 2017: Logistikk oppgraderinger og utvidelse av prosessanlegg for mikrosilika
2018 - 2019: Ovn 8

Avhengig av prosjektets art og omfang, spenner våre ytelser over alle prosjektets faser, fra idè til drift. Det vil si at i tillegg til prosjektering og prosjektadministrative ytelser i utbyggings- og ombyggingsprosjekter, har Norconsult levert løpende bistand knyttet til bygningsmessig og mekanisk vedlikehold.

 

Resultatet

Wacker Chemicals Norway AS, Holla Smelteverk, fremstår i dag som en moderne hjørnesteinsbedrift som leverer i verdensklasse på produksjon og HMS.

Bedriften jobber systematisk med både organisatorisk og tekniske utvikling, der Norconsult er rådgiver og bidragsyter med ansvar for bygg- og anleggsteknikk, mekaniske konstruksjoner, hjelpefunksjoner og teknisk infrastruktur.

  • Ola Børseth

    Avdelingsleder Kontor

  • Martin Børve

    Fagekspert Industri

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid