Yara Porsgrunn – Fangdammer Herøya

Med bakgrunn i revidert forurensningsforskrift del 5 §18 "Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall" etablerte Yara Porsgrunn nye fangdammer for alle aktuelle tanker på sitt anlegg på Herøya i Porsgrunn. Norconsult bisto med detaljprosjektering konstruksjon, vann og avløp, miljø, brann og geoteknikk.

Prosjektnavn

Yara Porsgrunn – Fangdammer Herøya

Kunde

Yara

Sted

Norge

Periode

2016 til 2019

Nøkkeltall

10 fangdammer, totalt ca. 10 000m2

Oppdraget

I revidert forurensningsforskrift 2014 kom det krav til barrierer og sikring av tanker med farlige kjemikalier. Forskriften har tilbakevirkende kraft og omfatter alle lagertanker for farlige kjemikalier over 2 m3. Yara Porsgrunn har flere kjemikalietanker på sitt anlegg på Herøya i Porsgrunn. Prosjektet krevde tverrfaglig kompetanse samt lokal tilstedeværelse som Norconsult bidro med.

Løsningen

Norconsult bidro med tverrfaglig bistand gjennom hele prosjektet og utstrakt bruk av BIM/3D-prosjektering ble brukt på alle fangdammer. I løpet av prosjektet ble det utviklet detaljer og tetteløsninger på fangdammer med lang holdbarhet.

Resultatet

Yara Porsgrunn har i dag 10 nye fangdammer. Alle fangdammer er tilpasset hvert enkelt fabrikkområde med tanke på omkringliggende drift.

  • Kristian Kvamme

    Leder kontor

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid