lite hus med vannkraftverk

Gjuvåa kraftverk - nybygg

Småkraftverk i Tuddal, Hjartdal kommune i Telemark. Norconsults oppdrag omfattet forespørselsdokumenter for bygg- og anleggsarbeider, detaljplan for miljø og landskap og teknisk plan samt oppfølging under bygging.

Prosjektnavn

Gjuvåa kraftverk - nybygg

Kunde

Skagerak Kraft AS

Sted

Norge

Periode

2021 til 2021

Nøkkeltall

130 kvadratmeter Årlig produskjon 14,0 GWh

Oppdraget

Bygningen ligger i et naturskjønt område, med rike tradisjoner for bruk av tre i bygninger. Nærmeste bygning på andre siden av elva Gjuvåa er et høyreist bur, som befinner seg på parkeringsplassen til Tuddal bygdetun.

Siden bygget skulle plasseres tett inntil fylkesvei 3430 til Gaustatoppen og turisme er viktig for bygda, var det et ønske fra kommunen at det hadde høye arkitektoniske kvaliteter.

Løsningen

Kraftstasjonen ble derfor en moderne fortolkning av trearkitekturen, med enkle hovedformer og få, men velplasserte åpninger for vinduer og dører/porter.

Fasadene er kledt med brent/karbonisert og oljet malmfuru, for å minimere vedlikehold og gi bygget en miljøvennlig profil, uten bruk av giftige impregnerings- og malingsprodukter.
Den tradisjonelle, friske fargebruken i folkekunsten er brukt som inspirasjon til dekorelementene i fasaden, som skjuler mindre estetiske, men fortsatt nødvendige komponenter som industriport og lufterist til transformator.

I tillegg har bygget fått en portal foran hovedinngangen. De tre elementene i perforert og pulverlakkert stål har fått hver sine farger; oliven, mønjerød og turkis, lånt fra en eske på et museum i Telemark.

Resultatet

Bygget er blitt godt mottatt lokalt og av oppdragsgiver.

  • Torgeir Johnson

    Seniorrådgiver

  • Nanna Meidell

    Fagspesialist

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid