Eksteriør bygning

O2 Huset

O2 Huset er et kontorbygg oppført i massivtre med åpne fellesarealer, servering på bakkeplan og et funksjonelt og flott atrium som strekker seg over åtte etasjer. Både byggherre og entreprenør er fornøyde med samspillet, prosessen og resultatet.

Prosjektnavn

O2 Huset

Kunde

FuglesangDahl AS, Steinkjerbygg AS

Sted

Steinkjer

Periode

2019 til 2021

Nøkkeltall

10 053 m2 BTA

I forbindelse med sammenslåingen av Trøndelag hadde NAV behov for nye, samlede lokaler også i Steinkjer. Utbyggingsetaten i Steinkjer kommune, Steinkjerbygg AS, ønsket å tilby lokaler til NAV i gåavstand fra togstasjonen, slik at det er enkelt å pendle mellom Trondheim og Steinkjer. Bygningen ligger sentralt ved Rådhusparken bare 50 meter fra perrongen. Steinkjerbygg AS sine premisser var videre at bygningen skulle være åpen, transparent og inviterende, samt at man ser både materiale og konstruksjonsmåten. Noen BREEAM-krav skulle også innfris ved byggingen.

Vi tok på oss ansvaret for de fleste fagområdene for å detaljprosjektere bygningen sammen med totalentreprenør FuglesangDahl AS.

I en travel samspillsfase har alle aktører lyttet til hverandre og vårt tverrfaglige team har kommet blant annet med viktige innspill for å redusere vedlikehold på bygningen. Våre innspill førte til bruk av MicroShade, som er en type solskjerming innebygd i glassruten, framfor persienner og screen.

Vi har også bidratt med helt nødvendige endringer og optimaliseringer gjennom god dialog.

Kjelleren og første etasje er utført med bærekonstruksjoner i plasstøpt betong. Kjelleren ligger delvis under grunnvannstanden og er derfor vanntett og utført med helbunnsplate. Fra og med andre etasje og opp til yttertaket er alle bærekonstruksjoner utført i massivtre og limtre. Etasjeskillene fra andre etasje og opp er utført i massivtreelementer med påstøp av betong for å ivareta kravene til lydisolering og brannsikkerhet.

Vi tok byggherrens krav om mest mulig synlig trekonstruksjon som en flott utfordring der alle fag har jobbet hardt for å innfri dette. Det var særlig krevende for fagene som akustikk og brannsikkerhet. Brannrådgiver måtte kjøre spesielle analyser for å kunne dokumentere sikkerheten for et bygg som er med sitt utstrakte bruk av treverk utenfor det normale og preaksepterte løsninger.

 

Dronebilde bygning

Bygningen tilfredsstiller en rekke strenge miljøkrav og deriblant 30 prosent mindre klimagassutslipp enn i referansebygg.

Bygningen har vannbåren gulvvarme med fjernvarme som energikilde. Ventilasjonsanlegget er behovsstyrt med overstrømning av brukt luft til det åpne atriet. Dette førte til reduksjon av store føringsveier.

Vi har tatt vare på de gode intensjonene fra forprosjektet. Samtidig bidro vi til byggbarhet, innarbeidet ønskede endringer og sørget for besparelser hos både entreprenør og byggherre.

Vår stramme prosjekteringsledelse og koordinering av en felles innsynsmodell har gitt alle parter god oversikt gjennom hele prosessen. Innflyttingsdato ble overholdt med god margin.

Både FuglesangDahl AS og Steinkjerbygg AS er godt fornøyde med samarbeidet og resultatet.

 

  • Andreas Wenk

    Arkitekt

  • Ole Jørgen Bragstad

    Gruppeleder Brann

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid