Neptun 4 - lukkede merd

Aquafarm Equipment er i avslutningsfasen av et oppgradert Neptun design med betegnelse Neptun 4, for å kunne tåle høyere ekstrembølger slik at merden kan brukes i mer eksponerte områder.

Prosjektnavn

Neptun 4 - lukkede merd

Kunde

Aquafarm Equipment AS

Sted

Norge

Periode

2018 til 2020

Oppdraget

Norconsult har bistått Aquafarm Equipment med å gjøre krevende hydrodynamiske og strukturelle analyser på det lukkede oppdrettsanlegget, for å dimensjonere den for røffere sjøtilstander opp mot signifikant bølgehøyde 2 meter i henhold til NS9415. Neptun er per i dag verdens største flytende lukkede merd av glassfiber. Neptuns hydrodynamikk er uvanlig på grunn av det store innvendige vannvolumet. Indre vannbevegelser koblet med bevegelse av strukturen er utfordrende å analysere med kommersielt tilgjengelig programvare, og krever dyp hydrodynamisk forståelse.

 

Løsningen

Norconsult har bistått med spisskompetanse innen hydrodynamikk og hydroelastiske analyser samt planlegging og koordinering av modellforsøk. Kritiske krefter fra indre vannbevegelse inne i merden ble beregnet i simuleringer. Sammenligning mot modellforsøk ga god overenstemmelse. De hydrodynamiske kreftene ble overført til et strukturprogram som igjen ga grunnlag for designmodifikasjoner.

 

Resultatet

Neptun 4 er dimensjonert for å tåle en signifikant bølgehøyde på 2 meter som gjør at den kan anvendes på mange flere lokaliteter enn før. Prosjektet har vært banebrytende innenfor sitt fagfelt og bidratt til økt forståelse av slike konstruksjoner.

  • Jørgen Ranum Krokstad

    Fagekspert

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid