Tunnelåpning

Tunneler og fjellanlegg

Vi har et stort fagmiljø med med bred erfaring og spisskompetanse innen tunneler, fjellanlegg og anleggsteknisk prosjektering. Vi har kompetanse på alle fagområder innenfor et tunnelprosjekt og har medarbeidere med erfaring fra både byggherre og entreprenør.

Med fokus på bærekraftige, byggbare og økonomisk optimale løsninger prosjekterer vi noen av Norges største samferdsels- og infrastrukturprosjekter. Vi prosjekterer tunneler, fjellanlegg og anleggstekniske løsninger innen vei, jernbane, kraftforsyning, vannforsyning, avløpsrensing, parkering og andre typer anlegg i berg.  

Typiske tjenester Norconsult leverer innen tunneler og fjellanlegg: 

 • Prosjektering av nye tunneler og fjellanlegg  
 • Rehabilitering av vei- og jernbanetunneler 
 • Undersjøiske veitunneler 
 • Prosjektering av tunnelkonstruksjoner, -installasjoner og -innredning.  
 • Sprengningsplaner 
 • Forsknings- og utviklingsprosjekter 
 • Metoder og prinsipper innenfor: 
 • Drivemetoder 
 • Injeksjon og bergsikring 
 • Vann- og frostsikring 
 • Støy, støv, rystelser og vannhåndtering i drivefase 
 • Sikkerhet og arbeidsmiljø under gjennomføring og drift 
 • Jens Petter Henriksen

  Avdelingsleder Tunneler og fjellanlegg

 • Kontakt oss