Brannmann som slukker en brann

Brannsikkerhet

Brannsikkerhet er vesentlig for å sikre liv og helse, samt minimere materielle tap som følge av en brann. Med vår kunnskap om brannsikkerhet, bidrar vi med gode, bærekraftige og økonomiske løsninger for å bygge brannsikkert. Vi leverer brannsikkerhet til ditt prosjekt.

Vi er Norges ledende miljø innen brannteknisk rådgivning og utfører oppdrag over hele landet. Vårt brede tverrfaglige miljø har spisskompetanse innen alle områder som berører brannsikkerhet. Vi utfører brannteknisk rådgivning for alle typer bygninger, olje- og gassanlegg, industri, kraftverk samt samferdsels- og fjellanlegg, og har også en gruppe for teknisk sikkerhet.  

Gjennom dialog med deg identifiserer vi branntekniske utfordringer, ser helheten og skreddersyr brannrådgivning til ditt prosjekt. Vi hjelper deg med å finne brannsikre, kostnadseffektive og bærekraftige løsninger.  

  • Skal du i gang med et nytt byggeprosjekt?  
    Vi har verktøyene for å skape høy kvalitet og verktøyene for å finne gode løsninger.

  • Har du et eksisterende bygg?  
    Våre rådgivere bistår deg med tilstandsanalyse, brannvernrelatert arbeid og -kurs.  

  • Har du brannrelaterte utfordringer som er spesielle og som ikke dekkes av tradisjonell brannrådgivning?  
    Vi har spisskompetanse til å løse de vanskeligste oppgavene.  

 

Kontaktpersoner

Ole Henry Hallgren

Avdelingsleder brannsikkerhet

Gaute Nilsen Fossli

Fagnettverksleder brannsikkerhet

Kontakt oss