Mennesker og bygninger i bymiljø

Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi er nøkkelen for å løse ressurskrisen og viktig for å løse klimakrisen. Vi etterstreber å ha et lavest mulig karbonfotavtrykk i prosjektene våre, og søker alltid den nyeste kunnskapen og beste teknologien når vi løser oppgaver. 

Skal vi nå klimamålene må vi forbruke mindre og gjenvinne mer. Sirkulærøkonomi omfatter alt fra ombrukskartlegging i bygg og anlegg til gjenvinning av ressurser i avløpsrenseanlegg. 

Vi er opptatt av å synliggjøre mulighetene ved ombruk, material- og ressursgjenvinning og energiutnyttelse, og mener dette skal vurderes i alle prosjekter. Materialgjenbruk i bygg kan fortelle en historie om tidligere liv og levesett som gir en sosial verdi for fremtidige generasjoner. Ombruk og gjenvinning kan være økonomisk lønnsomt og vil hindre at man unødig belaster verdens ressursgrunnlag. Energikrisen vi har sett de senere år viser hvor viktig energieffektive løsninger og utnyttelse av overskuddsenergi er. Våre arkitekter og ingeniører jobber daglig med å vurdere hvilke materialer og ressurser som kan gjenbrukes eller på annen måte gi merverdi. 

Vi har stort fokus på avfallsminimering og redusert fotavtrykk i prosjektering, bygging og drift, og vi samarbeider tett med våre kunder for å finne de beste løsningene for hvert enkelt prosjekt.  

  • Kristin Jarmund

    Arkitekt

  • Steinar Amlo

    Fagekspert Miljøkartlegging og ombruk

  • Ketil Søyland

    Bærekraftsansvarlig Samferdsel

  • Kontakt oss