Bygningsintegrert solcelleanlegg på Holmlia skole

I forbindelse med totalrehabilitering av Holmlia skole har Norconsult utført rådgivning og prosjekteringsarbeid knyttet til etablering av bygningsintegrert solcelleanlegg (BIPV) på tak.

Prosjektnavn

Bygningsintegrert solcelleanlegg på Holmlia skole

Kunde

Undervisningsbygg Oslo KF

Sted

Norge

Periode

2018 til 2020

Oppdraget

Norconsult var RISol (rådgivende ingeniør solenergi) i oppdraget. Utførte oppgaver omfatter vurdering av mulige teknologier og løsninger, utarbeidelse av kravspesifikasjon og evalueringskriterier, vurdering av tilbud, og tredjepartsrådgivning i byggefasen som deltaker i Undervisningsbygg sitt fagteam for solenergi.

Løsningen

Løsningen består av solcellemoduler integrert i tak (BIPV) i kombinasjon med flat takstein for å få ønsket arkitektonisk uttrykk. BIPV-løsninger krever tverrfaglig prosjektering, og medfører behov for tydelige grensesnitt mellom fag som elektro, arkitektur, brannsikkerhet, bygningsfysikk m.m., både i valg av løsning og utførelse. Norconsult bistod med rådgivning for å sikre disse grensesnittene i prosjektet. Flere solcelleløsninger ble vurdert, og kombinasjonsløsningen med både solceller og takstein ble valgt blant annet for å demonstrere hvordan materialene og teknologiene spiller sammen.  

Spesielt for dette prosjektet er også måten solcelleanlegget er installert på: det består av to delanlegg som ligger på to ulike bygg, og den lokalproduserte strømmen fordeles mellom to skoler for best mulig utnyttelse av strømmen lokalt. Dette er ikke en standard tilknytningsløsning, men med bakgrunn i prosjektspesifikke forhold fikk prosjektet tillatelse til løsningen etter en utstrakt avklaringsprosess mot NVE og netteier. All prosjektering og avklaringer mot NVE og netteier ifm. denne løsningen ble utført av Norconsult.    

Resultatet

Bygningsintegrert solcelleanlegg ble installert på tak av Holmlia skole i 2020.

  • Morten Gleditsch

    Avdelingsleder Hovedkontor

  • Ole Bjørn Silset Warvik

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid