Grønn Hydrogen - Mulighetsstudie for storskala hydrogenproduksjonsanlegg i Oman

Prosjektnavn

Grønn Hydrogen - Mulighetsstudie for storskala hydrogenproduksjonsanlegg i Oman

Kunde

Konfidensiell

Sted

Oman

Periode

2023

Nøkkeltall

  • PV-kapasitet: 19 GW 
  • Ammoniakkproduksjon: 1M tonn / år 
  • Lagringskapasitet for flytende ammoniakk: 2 x 30 000 tonn 

Oppdrag 

Norconsult bistod den konfidensielle klienten med utvikling av et grønt «business case» for diskusjon med eksterne prosjektpartnere og for bruk i interne godkjenningsprosesser, inkludert forberedelse av anbudsdokumenter som ble sendt til auksjonsmyndighetene i Oman for Hydrom-auksjonene. Omfanget inkluderte også finansiell modellering av anleggskonseptet. 

Løsning 

Konseptet som ble utviklet inkluderte en total fornybar kapasitet på 19GW (100% solenergi), basert på Norconsults vurdering av fornybar energiressurs – ved hjelp av vårt proprietære verktøy for modellering av grønn industri. Dette inkluderte vurdering av hvordan ulike PV-designkonfigurasjoner og vindturbintyper påvirker energiavkastning. 

Norconsults verktøy for modellering av grønn industri gjorde at vi kunne etablere optimal fornybar konfigurasjon og optimal dimensjonering av prosessanlegget. Inndata til modellen var driftsparametere, capex-antagelser og PV- og vindgenerasjonsprofiler. Utdata fra modellen var MW elektrolysekapasitet, MWp PV og vind, tonn høytrykks hydrogen bufferlagring, tonn per dag ammoniakksløyfekapasitet, tonn per dag e-metanol kapasitet, tonn per dag grønn stål kapasitet, transformatorstasjonens nominelle kapasitet og tonn med sluttproduktlagring. 

Basert på optimaliseringsmodellen etablerte vi timesimuleringer (for et typisk år) og årlige (over prosjektets levetid) simuleringer av energibalanse og sluttproduktutgang. Energi balansen inkluderte energiforsyning fra PV, bank/grid-bruk, overskuddskraft og strømforbruk per nøkkelkomponent i anlegget. Ved å dra nytte av dimensjonering og energimodellering, leverte Norconsult en overordnet layout for prosessanlegget. 

Resultat

Norconsult fullførte med suksess forberedelsen av en omfattende finansiell modell i samsvar med kravene hos auksjonsmyndighet i Oman. Denne modellen støttet effektivt scenariene (i) ammoniakk for eksport og/eller (ii) hydrogen til industrielle formål, inkludert elektrisitet, hydrogen, grønn stål, e-metanol og ammoniakkforsyning til en gjødselindustrifabrikk. 

Prosjektstørrelsen som ble tilbudt myndighetene bestod av et grønt ammoniakk anlegg som vil produsere 2 360ktpa med grønn ammoniakk ved å bruke 430ktpa grønn hydrogen, og produsere 1 000ktpa ammoniakk i den første fasen, og resten i sluttfasen. Nedstrøms produkter inkluderte anlegg for e-fuels, som vil produsere 650ktpa e-metanol eller SAF ved bruk av 126ktpa grønn hydrogen. For å produsere lokalt produsert grønn stål, planla konseptet å tildele 128ktpa grønn hydrogen. Dette muliggjør produksjon av 2 500ktpa grønn stål. Lokalt produsert ammoniumnitrat ble muliggjort gjennom hydrogen og ammoniakk med en produksjon på ca. 750ktpa ammoniumnitrat. 

Tverrfaglig samarbeid