Ill: Nye veier

Ny Grenlandsbru

Den nye Grenlandsbrua er skråstagsbru med ett tårn med et hovedspenn på 330 meter og en total lengde på 606 meter. Brua er en del av strekningen E18 Rugtvedt - Langangen. Den nye Grenlandsbrua ligger parallelt med den gamle og vil bidra til å løse de trafikale utfordringene gjennom Porsgrunn.

Prosjektnavn

Ny Grenlandsbru

Kunde

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Sted

Norge

Periode

2022

Nøkkeltall

Hovedspenn: 330 meter

Totallengde: 606 meter

Seilingshøyde: 50 meter

Tårnhøyde: 149 meter

Løsningen

Prosjekteringen av ny Grenlandsbru utføres av SYSTRA, på oppdrag av totalentreprenør EIFFAGE Génie Civil. Norconsult utfører tredjepartskontroll av prosjekteringen.

Resultatet

Hovedspennet i skråstagsbrua utføres som en kasse, med ortotropt dekke. Viadukten i sør utføres som kasse med samvirke. Tårna er 149 meter høye og utføres i betong. Skråstagene utføres som kabler av parallelle tråder som forankres i berg i nord. Strekningen er planlagt åpnet i 2025.

  • Eirik Wie Furunes

    Team leader long span bridges

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid