Parallelloppdrag Hov sentrum

Norconsult har gjennomført et parallelloppdrag for Hov sentrum med mål om å skape et mer levende og attraktivt kommunesentrum med opplevelser og aktiviteter for lokalbefolkningen, besøkende og gjennomreisende.

Prosjektnavn

Parallelloppdrag Hov sentrum

Kunde

Søndre land kommune

Sted

Norge

Periode

2019 til 2020

Oppdraget

Hov ligger strategisk langs Fv. 34, en av de mindre brukte transportårene mellom Oslo og de nasjonale naturområdene. Dette gir Hov et stort potensial, men gjennomreisende blir ikke oppfordret til å stoppe av veiens utforming og av hvordan tettstedet forholder seg til veien. Hvordan kan Fv. 34 bli livsnerven som både tar vare på de lokale funksjonene og oppfordrer gjennomreisende til å stoppe og bruke sentrum av Hov

Løsningen

For å få et levende sentrum i Hov, er det nødvendig å skape en klart definert sentrumsstruktur som samler beboere, besøkende og gjennomreisende. Samtidig må den nye strukturen forene de trafikale behovene for gjennomgangstrafikken og logistikken til funksjonene med nye oppholdskvaliteter. Norconsult har foreslått 2 hovedstrategier for å skape et mer levende og attraktivt sentrum: 1. Definere en klar sentrumstruktur hvor livsnerven binder alt sammen 2. Konsentrere alle funksjoner og aktiviteter i den nye sentrumsstrukturen rundt den nye sentrumsvegen

  • Sander Dekker

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid