Parallelloppdrag Grimstad sentrum

Grimstad kommune lager fremtidsbilder for byen de neste tiårene, og Norconsult utforsker byen sitt utviklingspotensial med ”den kulinariske byen” som ståsted.

Prosjektnavn

Grimstad sentrum

Kunde

Grimstad kommune

Sted

Europa

Periode

2017 til 2018

Oppdraget

Parallelloppdrag med formål å utvikle framtidsbilder for Grimstad sentrum.

Løsningen

Norconsult leverte forslag til utviklingsretning for strategiske byrom, tomter, områder, forbindelser og mobilitet på kort og lang sikt, samt forslag til prosess for gjennomføring. Områdets naturgitte og klimatiske fortrinn, er en kvalitet som har preget stedets historie, kultur og økonomi. Grimstad sin tilknytning til sjøen og fiske, jordbrukslandskapet, hagekultur og mattradisjoner er både sterk og tilstedeværende - både lokalt og regionalt. Ingen av de andre Agderbyene har et kulturlandskap og mattrasisjoner så tilstedeværende slik som i Grimstad. Norconsult foreslår å omskape Grimstad sentrum til et kulinarisk møtested med aktivitet hele året må man utnytte byens styrker samlet, for å bygge opp under en sterk identitet.

Tverrfaglig samarbeid